Nyheter

En typisk digital träff

Nyhetsbrev - ett sätt att omvärldsbevaka på. Bild av Sigmund från Unsplash.

Sammanfattning | NOSAD nyhetsbrev sammanfattar och annonserar kommande arbete och event kopplat till Sveriges gemensamma digitala resurser (öppna data, API:er och öppen källkod). Maila oss om du har nyheter att dela.


NOSAD-Nyhetsbrev

Årskrönika 2022

Nyhetsbrev feb 2023

Nyhetsbrev mar 2023

Rapporteringar

Rapport från FOSDEM 2023 (februari 2022)| Johan Linåker

Rapport från Open Source Workshops for Computing & Sustainability (december 2022) | Maria Dalhage

Rapportering av Open Source Driving the European Digital Decade | Czech Presidency (sep 2023) | maria Dalhage

Rapportering av arbetet Towards a sovereign digital infrastructure of commons (juni 2022) | Maria Dalhage

Rapportering av NSÖD - Nationell Skalning Öppna Data (maj 2022) | Björn Hagström

Prenumerera eller avprenumerera på NOSAD-nyhetsbrev

Maila för att anmäla eller avanmäla dig till nyhetsbrevet. Skriv gärna “Prenumerera på nosads nyhetsbrev” eller “Avprenumerera på nosads nyhetsbrev” i ämnesraden.

Cookies och privacy

Målet är sajten inte ska spåra användaren på något sätt.

  • Inga cookies används
  • Några utgående länkar leder till https://www.youtube-nocookie.com.
  • Ingen loggning sker på servern.
  • Ingen användardata samlas in för webbanalys.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).