Nyhetsbrev maj 2024

Uppdaterad 2024-05-30, ändringslogg.

Andrea Berglund, Arbetsförmedlingen, introducerar Designsystemdagen.
Andrea Berglund, Arbetsförmedlingen, introducerar Designsystemdagen.

Sammanfattning | Sachiko Muto och Johan Linåker från Rise delar en rapport där de granskar användningen av öppen källkod i 16 länder. Myndigheter samarbetar kring designsystem tack vare öppen källkod. Oskar Jonsson (Naturvårdsverket) bjuder in till dialog om utveckling av digitala system för upphandling. Pågående diskussioner i Dataportalens Communityforum listas. Av Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen).


Myndighetssamarbete kring designsystem

Arbetsförmedlingen arrangerade den 28 maj 2024 en designsystemdag. Syftet var att dela erfarenheter och hitta synergier i arbetet med designsystem inom den offentliga sektorn. Under workshopen betonades betydelsen av att dela designsystem som öppen källkod för att främja samarbete och innovation inom offentliga tjänster.

Andrea Berglund, Designsystemarkitekt på Arbetsförmedlingen citeras: "Det var en underbart rolig och inspirerande dag! Vi fick se representanter från sex olika organisationer där alla aktivt deltog och delade erfarenheter. Vi diskuterade gemensamma utmaningar och försökte hitta gemensamma lösningar på liknande problem. Ser redan fram emot nästa gång."

Läs mer på wikin. Till den öppna källkoden.

Tre snabba

Tre snabba frågor går till Oskar Jonsson, innovationsledare på Naturvårdsverket som vill uppmärksamma oss på eventet upphandling för sju miljarder - vill du bygga framtidens inköpssystem? - ett event som anordnas av Karlstad kommun, Vallentuna kommun, Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket samt Livsmedelsverket.

1. Vilka förväntningar har du på eventet?

Oskar: Att vi från den offentliga beställarsidan lyckas förmedla våra behov om ny utveckling av digitala system för upphandling. Att näringsliv och offentlig sektor kan mötas och driva viktig utveckling framåt.

2. Varför är det viktigt för Naturvårdsverket?

Oskar: Naturvårdsverket är en part i den Vinnovafinansierade missionen om att förändra livsmedelssystemet i en hållbar riktning. Kommunernas inköp av skolmat för cirka sju miljarder kronor per år är en så kallad hävstångspunkt för att påverka systemet. Det finns i dag möjligheter att använda dynamiska inköps system för att öka möjligheterna för att även mindre och lokal aktörer kan vara med och lämna anbud och leverera till kommunerna. Kockarna i kommunerna kan få utökade möjligheter att välja livsmedel som bidrar till en hållbar utveckling och resiliens i landskapet. Men allt detta kräver ett bra digitalt stöd för att administrationen inte ska bli för betungande. Detta saknas i dag.

3. Vilka vill du se på eventet?

Oskar: Utvecklare och utvecklande företag som kan ta vår öppet licensierade prototyp till marknaden. Samt alla andra som är intresserade av hur mindre producenter och kockar i kommunala kök kan mötas och göra affärer i en hållbar riktning.

Öppen källkod i olika länder

På uppdrag av danska Digitaliseringsstyrelsen har forskarna Sachiko Muto och Johan Linåker från Rise granskat användningen av öppen källkod i 16 ledande länder inom digitalisering. Rapporten analyserar politik, stödmekanismer och framgångsrika fallstudier från dessa länder och ger rekommendationer till beslutsfattare på alla nivåer för att stödja genomförandet av effektiva politiska åtgärder. De flesta av dessa länder har antagit en nationell strategi för öppen källkod för att dra nytta av dess fördelar, såsom att stärka digital suveränitet, främja interoperabilitet, minska kostnader och förbättra IT-säkerheten. Till rapporten.

Händer i Communityforum

Nya kategorier på Communityforum

Två nya kategorier har finns nu för att samla diskussion och behov:

Dataambassadörsprogrammet. Här kan du som deltagare i utbildningen Dataambassadörsprogrammet som Digg tillhandahåller knyta kontakter, samverka och samarbeta med andra deltagare.

Geografiska Data. Under denna kategori samlas frågor, behov och nyheter som rör användning, hantering och tillgängliggörande av geografiska data, Geodataportalen och den nationella geodataplattformen (NGP).

Kommande events

The journey of the open digital forensic platform Hansken – from sudden need to global scaling

4 juni 11-12.

Digg bjuder in till en inspirationstimme kring uppskalning och återanvändning. Hansken är en öppen digital brottsplattform, på öppen källkod, som utvecklades som svar på ett akut behov av att undersöka data i ett barnpornografimål i Nederländerna 2010. Plattformen har utvecklats till en bred och skalbar lösning som används i 13 länder, vilket främjar samarbete och kunskapsutbyte inom digital forensik. Eventet är på engelska. Till anmälan.

Upphandling för sju miljarder - vill du bygga framtidens inköpssystem?

12 juni 9-10:30.

Karlstad och Vallentuna har tagit fram en digital prototyp för att planera och förenkla inköpsprocessen av livsmedel. Prototypen bygger på ett dynamiskt inköpssystem (DIS) som möjliggör enkla affärsrelationer mellan kommunen och mindre aktörer. Under detta webbinarium presenteras arbetet och de behov som finns i offentlig sektor om att kunna göra hållbara inköp. Till anmälan.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).