Nätverket NOSAD

En typisk digital träff

Nätverket träffas digitalt en gång i månaden. Bild av Sigmund från Unsplash.

Sammanfattning | Network Open Source and Data, förkortat NOSAD, verkar för öppna data och öppen källkod inom det offentliga. Nätverkets mål är att praktisk hjälpa och inspirera offentlig verksamhet att öka tillgängliggörandet och nyttjandet av öppna data och öppen källkod. Över 40 timmar inspelat material, 100 delade länkar och dokument, ca 500 personer medverkar i nätverket. Organisationer som har bidragit. Alla kan delta, dela och diskutera.


Innehållsförteckning

 1. Kalendarium
 2. Nyhetsbrev
 3. Lästips
 4. Communitydriven publicering
 5. Diskussionsforum
 6. Om

Kalendarium

Nätverket träffas regelbundet (via videolänk), första tisdagen varje månad. Vi välkomnar förslag på ämnen och presentationer. Öppna data, öppen källkod och öppna standarder är den röda tråden för alla workshops.

Datum Anmälan
2022-09-13 Open sourcelicenser
2022-10-11 Dialog kring efterfrågade datamängder
2022-11-08 Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source

Mer info samt event kommer löpande

Arkivet - ta del av inspelningar och presentationer i efterhand

Nyhetsbrev

Maila för att anmäla eller avanmäla dig till nyhetsbrevet. Skriv gärna “Prenumerera på nosads nyhetsbrev” eller “Avprenumerera på nosads nyhetsbrev” i ämnesraden.

Lästips

Omvärldsanalys och kunskapsdelning krävs för att lyckas med digitaliseringen. Nätverket sammanställer regelbundet delat material i formen "Nätverkets lästips". Vi välkomnar förslag på nytt material eller kompletterings/ändringsförslag.

Till nätverkets lästips

Communitydriven publicering

Communitydriven publicering är en tjänst där NOSAD erbjuder nätverket att skapa och publicera kunskap. Här finner ni av nätverket upplagda resultat från projekt eller landningsida för pågående arbete.

Till Communitydriven publicering

Diskussionsforum

För att kunna fortsätta diskussionen även utanför våra träffar, gör ett inlägg på vårt fråge- och diskussionsforum.

Till diskussionsforumet

Om

Om nätverket och denna webbplats.

Varför ett nätverk

Vinsterna är många; öppen innovation; kostnadseffektiv digitalisering; kompetensdelning; samverkan som ökar chansen till interoperabilitet mellan system och verksamheter.

Vi tror på att gå från Ego till Eko. Att offentlig verksamhet öppet samarbetar kring vår information för att bättre kunna fullfölja våra uppdrag. Våra kunders livshändelser involverar flertalet aktörer inom offentlig sektor, men också privat sektor. Genom att skapa förutsättningar att öppet dela information och teknik, skapas också möjligheter för innovation – inte genom att börja på ett blankt papper men genom att hämta inspiration, data och kunskap där den redan finns och förvaltas.

Därför vill vi med detta nätverk bjuda in till kunskapsdelning och samverkan kring hur användande och samutveckling av öppna data och tillika öppen källkod och öppna standarder kan bidra till dessa vinster. Vårt mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i att ta nästa steg för att öka påverkan och driva på nyttiggörandet av öppna data och öppen källkod.

Kontakt

Kontakta nosad via mail

Vem står bakom nätverket

Arbetsförmedlingens JobTech, DIGG, och Internetstiftelsen samarbetar tillsammans med Trafiklab, RISE och SKR.

Cookies och privacy

Målet är sajten inte ska spåra användaren på något sätt.

 • Inga cookies används
 • Några utgående länkar leder till https://www.youtube-nocookie.com.
 • Ingen loggning sker på servern.
 • Ingen användardata samlas in för webbanalys.

Förbättringsförslag denna sida

Om du har förslag på förbättringar kan du maila enligt ovan eller skapa ett ärende. I förstahand bör förslaget registreras öppet som ett ärende.

 • Contributors/behöriga kan göra innehållsändringar på denna sida, till editering
 • För tekniska ändringar finns källkoden på GitLab, alla MergeRequest uppmuntras.
 • Läs vår policy (villkor) för att bidra till sidan.