Back to top
Kunskapsdelning

Kunskapsdelning öppna data och öppen källkod inom offentlig sektor

Klicka här för att rösta

Delta på workshop

Delta på workshop

Mer om tidigare och kommande workshop

En gång i månaden anordnas en workshop. Mötena sker hos Internetstiftelsens mötesplats Goto10

Diskutera i forumet

Diskutera i forumet

Forum - Sveriges dataportal

Öppet forum för diskussioner om utvecklingen inom öppna data.

Gamla forumet

Dela material

Dela material

Wiki - Delningssida

Viktigt att verket märks med en öppen licens.

Kommande

4

Maj

Öppna standarder

 • Tisdag
 • 10:00 - 12:00
 • Digitalt

Vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal för programvaror och tjänster är det endast tillåtet att ställa obligatoriska krav på en viss standard om den uppfyller definitionen av öppen standard enligt SOU 2009:86 och EIF 1.0. Men vad räknas som en öppen standard och hur bra är myndigheter på denna typ av kravställning. Kan öppna standarder vara huvudnyckeln för att undvika långvariga inlåsningseffekter?

Boka plats

30

Maj

FOSS-north

 • Söndag
 • 10:00 - 12:00
 • Digitalt

FOSS-NORTH tillsammans med Arbetsförmedlingens projekt Ekosystem för annonser välkomnar till en communitydag. Dagen är en möjlighet att samskapa och bidra till teknikutvecklingen tillsammans med myndigheten. Projektets källkod är öppen.

Anmälan
Mötet sker på Jitsi

2

Juni

FOSS-north

 • Onsdag
 • 10:00 - 12:00
 • 13:00 - 15:00
 • Digitalt

Bör skattefinansierad programvara bör vara öppen för alla? När kan det vara (o)lämpligt? Hur gör vi idag? Hur kan vi arbeta för att identifiera och uppnå eventuella nyttor tillika hantera eventuella risker? Dessa är öppna frågor vi ställer kritiskt och diskuterar konstruktivt tillsammans. Målet är att inspirera och kunskapsdela för att främja en öppen samverkan tillika utveckla debatten från att enbart fokusera på data till att även inkludera tekniken runt om.

Pass 1 - Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

 • 10.00 - Introduktion
  Översikt av schema, beskrivning av NOSAD och inramning baserat på debattartikel Maria Dalhage, Projektledare, JobTech Dev, Arbetsförmedlingen
 • 10.10 - Public Money, Public Code
 • Mirko Boehm, Open Source Ambassador, MBition/Daimler
 • 10.35 - Källkod och data som digitala allmänningar
 • Per Runeson, Professor, Lunds universitet
 • 11.00 - Skapa nytta till dina egna medborgare
 • SCORE replikeringsmodell och Smarta kartan; Kim Lantto, Utvecklingsledare, Digitala service, Göteborgs Stad
 • 11.30 - Panel - ”Den nya digitala allemansrätten”
 • Jonas Södergren, Tekniskt ansvarig, JobTech Dev, Arbetsförmedlingen; Carl Gleisner, Biträdande jurist, Wesslau Söderqvist Advokater; Niels Paarup-Petersen, Riksdagsledamot, Centerpartiet; Kim Lantto, Utvecklingsledare, Digitala service, Göteborgs Stad

Pass 2 - Hur möjliggör vi anskaffning och utveckling av öppen källkod inom offentlig sektor?

 • 13.00 - Introduktion
  Hur myndigheter kan beakta öppen källkod vid utveckling och anskaffning av programvara Johan Linåker, Forskare, Lunds universitet
 • 13.30 - Hälsa och säkerhet hos öppna källkodsprojekt
 • Brian Proffitt, Manager, Community Insights, Red Hat's Open Source Program Office
 • 14.00 - Inlåsning och öppan standarder
 • Björn Lundell, Professor, Högskolan i Skövde
 • 14.30 - Panel - Hur möjliggör vi anskaffning och utveckling av öppen källkod inom offentlig sektor?
 • Johan Thelin, Foss-north; Carl-Erik Mols, Strateg kring öppen källkod (konsult), Sveriges Allmännytta; Adrian Solitander, Programledare för CivicTech, Vinnova; Göran Westerlund, CDO Alingsås kommun, samt styrelseledamot i Sambruk

Boka plats

15

Juni

Offentlighetsprincipen - från bråkstake till bästa kompis

 • Tisdag
 • 10:00 - 12:00
 • Digitalt

Öppna data och allmänna handlingar är skilda områden men det finns behov av att involvera och skapa bryggor och länka dessa separata verkligheter och områden - inte minst utifrån det förslag som nu ligger ute för remiss att ta avgifter på elektronisk information. Fokus är att lyfta utmaningar kopplat till projekt och initiativ som gör livet bättre och lättare för både myndigheter och medborgare.

Boka plats - (möjligt snart)

Gruppövning

Genomförda workshops

Inspelade workshops nedan, presentationerna och sammanfattningar finns här

Arrangörer

Om

Nätverkets mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg för att öka tillgängliggörandet och nyttjandet öppna data