Network Open Source and Data

Uppdaterad 2024-03-29, ändringslogg.

En typisk digital träff
Bild av Sigmund från Unsplash.

Sammanfattning | Network Open Source and Data, förkortat NOSAD, är ett community som träffas digitalt en gång i månaden. Fokus på öppna data, API:er och öppen källkod. Över 60 timmar inspelat material, 100 delade länkar och dokument, ca 600 personer medverkar i nätverket. Organisationer som har bidragit.

Snabblänkar

Om

Nätverket initierades hösten 2020 av tjänstemän från följande organisationer: Arbetsförmedlingens JobTech, DIGG,
Internetstiftelsen, Trafiklab, RISE och SKR.

Under workshops finns tidigare inspelningar. Presentation av NOSAD 2022-06 (PDF) syftar till att belysa våra olika ämnen och hur dessa hänger ihop.

NOSAD används för dem som vill dela dokumentation av avslutade projekt inom data och öppen källkod.

Varför ett nätverk

Vinsterna med att använda och samarbeta runt myndigheters digitala resurser såsom öppna data, API:er och källkod är många som öppen innovation och kostnadseffektiv digitalisering.

Vi tror på att gå från ego- till ekosystem, när offentlig verksamhet öppet samarbetar kring Sveriges gemensamma digitala resurser. Våra kunders livshändelser involverar flertalet aktörer både inom offentlig sektor och privat sektor. Genom att skapa förutsättningar att dela öppen information och teknik, skapas också möjligheter för innovation – vi slipper börja ifrån ett blankt papper utan kan istället hämta inspiration, data och kunskap där den redan finns och förvaltas.

Vårt mål inom NOSAD är att hålla en praktisk tyngdpunkt för att hjälpa våra kollegor att ta nästa steg i nyttiggörandet av öppna data och öppen källkod.

Kontakt

Kontakta nosad via mail

Kommitté

Förbättringsförslag

Kom gärna med förbättringsförslag på sajten! Ge förslag eller skriv ett behov i den öppna ärendeloggen. Fastnar du i verktyget kan du skicka ett email till någon av personerna ovan.

Redaktörer för sajten kan ändra innehåll på sajten själva, till editeringssidan. För tekniska förändringar, källkoden finns på GitLab, alla MergeRequests (färdiga kodförslag) uppmuntras. Vår policy för att bidra till sajten.