Privacy

Uppdaterad 2023-09-24, ändringslogg.

Bild på kaka i ett försök att vara rolig
Bild av Vyshnavi Bisani från Unsplash.

Sammanfattning | Mål att inte spara eller lagra någon information om besökaren.

Cookies ("webbkaka") och privacy ("integritetspolicy")

  • Inga kakor (”cookies”) på nosad.se.
  • Några utgående länkar leder till https://www.youtube-nocookie.com.
  • Ingen loggning på någon server.
  • Ingen data samlas in för webbanalys.