Lästips

Uppdaterad 2022-04-05, ändringslogg.

Kvinna läser böcker eller tips från NOSAD
Trevlig läsning. Bild av Seven från Unsplash.

Sammanfattning | Nätverket rekommenderar att använda och läsa nedan listade dokument. Syftet är att ge tillgång till praktiska dokument som hjälper er vid ert arbete. Se också tidigare workshops och internationell omvärldsbevakning.

En sammanfattning av NOSAD presenterades i Helsningborg juni 2022. H22_20220613.pdf


Innehållsförteckning

Stöd för att tillhandahålla öppna data

Rekommendation om öppna licenser hjälper dig att välja rätt licens för dina datamängder. Listade vägledningar är framtagna för att underlätta tillgängliggörandet av information på Sveriges dataportal. Vägledning för strategiska beslut innehåller principer samt resonemang kring hur upphandling är ett verktyg för er datastrategi.

Dokumentation och tjänster - Sveriges dataportal | DIGG

Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt | DIGG

Vägledning för att tillgängliggöra information | DIGG

Vägledning för strategiska beslut och åtgärder | DIGG

Krav vid anskaffning av IT-system

De fem rekommendationerna från Högskolan i Skövde innehåller bland annat krav på öppna standarder, en lista som hålls av Kammarkollegiet på respektive ramavtals webbsida inom familjen Programvaror och tjänster. Umeå kommun har etablerat en lista (kravbibliotek) över icke-funktionella krav att utgå ifrån när en IT-upphandling ska genomföras inom kommuner. FAQ För upphandling hanterar frågor kring vad som gäller för open source vid anskaffning.

Fem rekommendationer för lyckad upphandling av öppen programvara | Högskolan i Skövde

Lista öppna standarder | Kammarkollegiet

Icke funktionella krav- exempelkrav | OpenDataUmea

FAQ för upphandling av öppen programvara | Baserat på workshop 6/10 2020 | Daniel Melin, Skatteverket

Artikelserie från Inköpsrådet om upphandling och öppen programvara:

Del 1: Dela kostnader och undvik inlåsningar | Inköpsrådet

Del 2: Hitta öppen källkod som klarar kraven | Inköpsrådet

Del 3: Utvecklas och förvaltas tillsammans | Inköpsrådet

Del 4: Undvik inlåsning vid it-upphandling | Inköpsrådet

Rapport: Långsiktig informationshantering E-arkiv.pdf | Arbetsförmedlingen

API-relaterade krav vid upphandling | Sundsvalls kommun

Öppen källkod som strategi

Offentliga Sverige använder redan idag open source-lösningar. Först nu börjar strategiska dokument att komma från svenska myndigheter för att hantera anskaffning, användning och delning av öppen källkod.

Råd för delning och användning av öppen källkod | eSAM

Riskanalys öppen källkod | Arbetsförmedlingen

Diggs policy för utveckling av programvara | DIGG

Analys av Diggs policy | Björn Lundell, Högskolan i Skövde

Sundsvalls Kommuns riktlinjer | Sundsvalls kommun

Försäkringskassan riktlinjer | Försäkringskassan

KB:s Strategisk inriktning för programverk-samheterna (sid 6-7) | Kungliga Biblioteket

SKRs Strategi för digital utveckling (sid 22-23) | SKR

Svenska Allmännyttans utvecklingsmanifest | Svenska Allmännyttan

Standard for Public Code - En standardpolicy för användning och utveckling av öppen programvara | Foundation for Public code

Metadatastandard för öppen källkod för offentlig sektor publiccode.yml: a metadata description standard for public software and policy repositories | Foundation for Public code

Göteborgs universitetsbibliotek (GUB:s) beslut att använda öppen källkodslösning var ett rent affärsmässigt beslut som togs för att möjliggöra operativ och strategisk flexibilitet genom att ta kontroll över utvecklingen av ett verksamhetskritiskt system. Detta tack vare att GUB har en egen utvecklingsavdelning och vana att delta i öppen källkodsprojekt. Artikeln beskriver även problematik kring upphandling av standardiserade proprietära systemlösningar som GUB gjorde innan, vilket ledde till oförutsedda kostnader som inte uppdagas vid upphandlingsförfarandet. Göteborgs universitetsbibliotek: episodisk digital transformation

Open source licenser

EUPL-licenser

Vägledning progranvarulicensiering | eSAM

Öppet arbetssätt

Samverkan, samutveckling och ekosystem är begrepp som används i sammanhang som datadelning innovation och hållbar digitalisering. I principer för att tillgängliggöra information belyses vikten av "öppet som standard". Forskningsrapporterna nedan ger exempel på samverkan och samarbete samt visar på möjligheter och hinder.

Principer för att tillgängliggöra information | DIGG

Rekommendationer för samverkan och delning av data, teknik och kunskap inom myndighetsdrivna öppna data-ekosystem | Johan Linåker, Per Runesson Lunds universitet

Forskningsrapport - Samarbete kring öppna data plattformar inom öppna ekosystem med privata och offentliga aktörer: En fallstudie av JobTech Dev och TrafikLab | Johan Linåker, Per Runesson, Lunds universitet

Förutsättningar för datadelning genom öppna ekosystem: ett perspektiv på möjligheter och hinder | Björn Lundell, Högskolan i Skövde

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället | MUCF

Bidra till listan

Bidra till listan genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).

Läs vår policy (villkor) för att bidra till sidan.