Policy för bidrag

Uppdaterad 2022-06-25, ändringslogg.

Handskakning för att visualisera överenskommelse.
Bild av Cytonn Photography on Unsplash.

Sammanfattning | Under policy för bidrag beskrivs vad som gäller för att bidra till nosad.se


Vi vill göra det enkelt att göra ett bidrag till denna sajt, ett exempel kan vara att dela ett dokument som du tror skapar ett värde för andra organisationer. All delning uppmuntras och ditt bidrag kommer att uppskattas av många. En viktig del är att välja en öppen licens så att det är tydligt hur materialet får användas.

Gitlab som samverkansplattform

Ett sätt att verka för öppen källkod är att bidra på redan existerande plattformar. Oftast används samverkansplattformar såsom gitlab och github för att samarbeta runt källkod, hantera felrapporter och önskemål om ny funktionalitet. Det finns bättre och mer specialicerade verktyg för att enbart samarbeta och dela dokument. Poängen att vara på Gitlab är att inte uppfinna hjulet på nytt utan återanvända ett existerande nav för öppen delning av kod, dokument och erfarenheter.

Alla bidrag med innehåll till sajten delas med Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kortfattat innebär det rättigheter att:

Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format

Bearbeta — remixa, transformera, och bygg vidare på materialet för alla ändamål, även kommersiellt.

På följande villkor:

Erkännande — Du måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda . Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.

Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Rapportera problem med sajten eller kom med förbättringsförslag

Vi använder Gitlab issues för att hantera problem och förbättringsförslag. Det är enkelt. Klicka på länken och prova att rapportera ett fel.

Att tänka på när man rapporterar ett fel

  • En övergripande sammanfattning och/eller kortare bakgrund
  • Vad borde hända
  • Vad hände?
  • Har du några idéer om vad som gått fel?

Det blir enklare för alla inblandade ju mer utförlig du är. Det roliga är att detta är ett av få fall då väldigt långa texter uppskattas.

Licens

Apache 2 är den licens som används om du bidrar med källkod.

Referens

I sann anda av återanvändning har denna manual inspirerats av denna manual: Facebook's Draft.

Bidra till sidan

Bidra till listan genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).

Läs vår policy (villkor) för att bidra till sidan.