Internationell omvärldsbevakning

Uppdaterad 2022-04-17, ändringslogg.

Sammanfattning | Sammanställning av bärande dokument från andra länder. Se också nätverket rekommenderar och presentationer från tidigare workshops.


Policys och vägledningar kring öppen programvara inom offentlig sektor

Kataloger över öppen programvara inom offentlig sektor

Intresseorganisationer kring Öppen Programvara

Bidra till listan

Bidra till listan genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).