Nyhetsbrev februari 2023

Uppdaterad 2023-02-09, ändringslogg.

Bild från FOSDEM 2023.
Bild från FOSDEM 2023 CC0, Johan Linåker

Sammanfattning | Vad har hänt sen sist samt pågående arbete och event.

Rapportering från FOSDEM 2023

Johan Linåker Rise var en av dem som deltog på community-drivna open source-konferensen FOSDEM och EU Open Source Policy Summit 2023. "Vi kan här märka att open source verkligen har börjat komma upp på agendan bland politiker och beslutsfattare på europeisk nivå. De politiska mål som fokus främst ligger på är interoperabilitet, innovation och digital suveränitet skriver Johan Linåker i sin sammanfattning av open sourcekonferensen: Läs mer...

Offentlig AI - en ny kategori i Dataportalen communityforum

Syftet med kategorin är att diskutera och lämna återkoppling på leveranserna i det nationella AI-uppdraget (Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens) och dess leveranser som finns på [Offentlig AI - Sveriges Dataportal](Offentlig AI - Sveriges Dataportal) Digg, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Bolagsverket står bakom leveranserna i uppdraget som slutrapporterades 2023-01-19.

Fler myndigheter och kommuner kommunicerar sina regeringsuppdrag och arbeten via Communityforum:

Events

SamNet

Tisdag den 14:e februari arrangerar DFRI tillsammans med föreningarna ISOC-SE, Dataskydd.net och Swedish Network User Society (SNUS) en konferens om Internet, webben, digitalisering, integritet och dataskydd. Ämnena är:

  • Öppenhet i nätet och tillgång till nätet
  • Elektroniskt ID och E-legitimationer
  • Privacy, privatliv och integritet
  • Öppna data och insyn i offentlig sektor.

till anmälan

18 april Save the date!

Tankesmedjan OpenForum Europe(OFE) arrangerar tillsammans med ett antal andra aktörer ett fysiskt event i Stockholm hos Internetstiftelsen: Open Source Driving the European Digital Decade. Det är en fortsättning på eventet som OFE samarrangerade med lokala aktörer i Brno (Tjeckien).

21 februari kl 12-13 NOSAD-event om Wikidata.

Hur kan offentlig sektor jobba med wikidata och på vilket sätt skapar det värde? Finns en vision och hur kan offentlig sektor designa sina lösningar för att skapa ett ekosystem där medborgare kan ta del av och bidra till våra data? Är wikidata en del av den lösningen? NOSADs eventkalender finns under https://nosad.se/workshops. Anmälningslänkar till kommande event är på gång.

Nya releaser:

Övrigt

Call for Proposals för FOSS North i Göteborg stänger 19 februari: https://foss-north.se/2023/contribute.html

Med vänlig hälsning Maria Dalhage | Community manager NOSAD


Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).