Nyhetsbrev sep 2023

Uppdaterad 2023-09-14, ändringslogg.

Hösten är i intåg
Höstlöv. Foto av Jeremy Thomas

Sammanfattning | Nyheter och kommande event. Av Maria Dalhage.


Många event i närtid

Månadens nyhetsbrev innehåller många event och datum, logiskt då det är nu vi kör igång med höstens slutspurt och planering för nästkommande år.

Förra hösten trädde öppna datalagen i kraft.

  • Har lagen lett till mer öppna data?
  • Har organisationer fått på plats nödvändiga interna styrningar och processer?

nosad.se samlar vi metodstöd, strategidokument och forskningsrapporter som nätverket har nytta av.

Forskningsdata i Sveriges Dataportal

Digg går ut med nyheten att forskningsdata från Svensk nationell datatjänst (SND) finns tillgänglig via Sveriges dataportal.

SND är ett nätverk bestående av närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer som tillsammans bildar en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata.

Hållbar digitalisering - inspelningar och presentationer

Den 15 augusti anordnade Högskolan i Skövde en heldagskonferens på temat hållbar digitalisering med fyra teman: Översikt av utmaningar för hållbar digitalisering, Lämplighet och laglighet, Autonomi & datasuveränitet samt Diskussion kring aktuella utmaningar.

Till inspelningar och presentationer.

Mall för öppna källkodsprojekt

DIGG har tagit fram en mall för öppna källkodsprojekt som ligger Diggs konto på GitHub. Mallen har utvärderats efter hur väl Standard for Public Code uppfylls. Detta är den första svenska kodbasen som har utvärderats enligt standarden.

Hackathon med öppna standarder

Hackaton den 26 september till 2 oktober

Arrangörer

BIM Alliance, Geoforum Sverige, AI Arena, Sweco och Trafikverket bjuder in högskolor/universitet, företag och organisationer till ett Hackaton.

Syftet är att utveckla innovativa systemlösningar baserade på öppna standarder för att skapa en mer effektiv, digitaliserad och hållbar samhällsbyggnadsprocess. Juryn kommer att välja ut tre finalister. Dessa bidrag kommer att presenteras på konferensen Arbeta Smart den 5 oktober på Kulturhuset i Stockholm.

På gång i dataportalens communityforum

Kommande event

Nosad med temat offentligkod.se

26 september kl 12-13, till anmälan.

Det ska bli lättare att avropa programvara med öppen källkod. Just därför hänvisar Kammarkollegiet (Statens Inköpscentral) i sin Vägledning för avrop från ramavtalen inom ramavtalsområdet programvaror och tjänster till offentligkod.se.

På denna workshop går vi igenom katalogen offentligkod.se. Hur kan katalogen användas, och hur vi tillsammans kan bidra till att hålla katalogen uppdaterad. Kammarkollegiet kommer delta och kan svara på frågor kring vägledningen.

SBOM och software supply-chains

27 september (hela dagen), anmälning till johan.linaker@ri.se.

Det svenska OSPO-gruppen har en fysisk nätverksträff i Södertälje för att diskutera hur Software Bill of Materials kan användas för att främja och möjliggöra en ökad säkerhet och transparens inom organisationers software supply-chains. Gruppen kan ses som ett initiativ av NOSAD, den samlar organisationer från både offentlig sektor och näringsliv som arbetar strategiskt och operativt med open source inom dess verksamheter. OSPO, står för Open Source Program Office, och är ett samlingsbegrepp för supportfunktioner och kompetenscenter som höjer dess organisationers förmåga att nyttja open source strategiskt.

De som är intresserade av att delta får gärna kontakta Johan Linåker.

Dialog kring kompetensförsörjning och livslångt lärande

28 september, till anmälan.

Sekretariatet för regeringsuppdraget en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande bjuder in till dialog.

Statistikdagen

20 oktober kl 9.30-14.30, till anmälan.

SCB arrangerar Statistikdagen med tema Statistikens roll i en ny värld! Årets statistikdag fokuserar på statistikens roll i en ny värld. Vad kan statistik göra för skillnad? Har statistiken en framtid, och i så fall vilken, för vem och hur? Hur används statistik idag, i morgon och i framtiden – i Sverige och världen?

The EU Public Sector Open Source Achievement Awards

Än finns tid att delta och anmäla ett lyckat open sourceprojekt! Arrangerad av Europeiska kommissionens Open Source Observatory

Anmäl senast den 21 september

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).