Nyhetsbrev aug 2023

Uppdaterad 2023-08-08, ändringslogg.

Gruppfoto från OSPOs for Good vid FNs högkvarter
Gruppfoto från OSPOs for Good vid FNs högkvarter. Foto av Omar Mohsine

Sammanfattning | Vad har hänt sen sist samt pågående arbete och event. Av Maria Dalhage.


Höstupptakt

I takt med att vi strävar efter öppenhet för att främja samarbeten och innovation, inser vi att detta förhållningssätt kräver en förändring i vår arbetsmetodik och framför allt ökad dialog. Att dela data och öppen källkod samt att återanvända andras lösningar kan vara utmanande, vilket innebär att det även behövs delning av kunskap och erfarenheter kring dessa processer och hur man hanterar nya utmaningar.

Under våren och sommaren har flera initiativ tagits för att främja erfarenhetsutbyte inom området öppen källkod. Nu ser vi fram emot hösten då fler publikationer förväntas inom detta område. Genom att fortsätta dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter kan vi gemensamt skapa en mer öppen och samarbetsvillig miljö som främjar innovation och bidrar till en hållbar framtid.

Vi ses!

Almedalen 2023

Vi börjar med en kort sammanfattning från Almedalsveckan, skriven av Jan Ainali (Foundation for Public code). Digital and technology trends from Almedalen 2023.

Under Almedalen lyftes öppen källkod och öppna standarder som en nödvändighet och självklarhet för en kostnadseffektiv digitalisering av Sverige. Till exempel av Marcus Matteby, CIO i Sundsvalls kommun, i denna podd inspelad i Almedalen och av Johan Magnusson, professor i informatik vid Göteborgs universitet på evenemanget, Är den traditionella budgeten ett hinder för digitaliseringen i offentlig sektor?

Även digitaliseringsminister Erik Slottner var frustrerad över att lösningar inte delades mellan kommuner.

OSPOs for Good

Samarbetet mellan offentliga organisationer när det gäller öppen källkod stannar inte vid EU:s gränser. I juni hölls ett event i FNs högkvarter i New York, på temat OSPO for Good - Building & Designing Cooperative Digital Infrastructure. Det som var tänkt som ett litet möte med 20 deltagare växte till en sammankomst med cirka 60 deltagare från olika länder som diskuterade samarbetsinriktad digital offentlig infrastruktur och globala partnerskap. Från Sverige deltog Daniel Dersén (Internetstiftelsen), Sachiko Muto (Rise) och Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen).

Keynote speakers var FN:s generalsekreterares sändebud för teknik, Amandeep Gill, FN:s OICT-assisterande generalsekreterare och chef för informationsteknologi, Bernardo Mariano Junior, samt Europeiska kommissionens generaldirektör för informatik, Veronica Gaffey. Deras närvaro visade det starka åtagandet för att främja öppen teknik globalt.

Evenemanget var det första av sitt slag, och nästa års planering är redan påbörjad. De akademiska partnerorganisationerna för evenemanget, RISE Research Institutes of Sweden, Institutes of Applied Open Source och Johns Hopkins University, förbereder en rapport om det globala samarbetet kring öppen källkod.

Erfarenhetsinsamling om open source

Europeiska kommissionens Open Source Observatory (OSOR) har under 2023 jobbat med att ta fram en publikation som behandlar användningen av öppen källkod inom offentlig sektor. Den kommer att fokusera på att identifiera och lösa de utmaningar som offentliga förvaltningar står inför när de skapar och implementerar strategier för att använda öppna källkodslösningar.

För att ta fram denna publikation har tre workshoppar hållits, med representanter från olika europeiska offentliga förvaltningar. I de första två workshopparna kartlades de svårigheter och behov som offentliga förvaltningar står inför när det gäller öppen källkod. I den tredje workshopen låg fokus på att del med sig av lösningar och best practises.

Publikationen kommer att sammanställas baserat på insikterna från workshopparna och sedan publiceras senare i år.

Två kommande akter

Under Sveriges ordförandeskap i Ministerrådet under första halvan av 2023 har det bl.a. funnits två intressanta arbeten att följa, det ena är Interoperable Europe Act - förordningen som ska göra det möjligt för offentliga förvaltningar i hela EU att samarbeta mer effektivt och säkerställa ett smidigt tillhandahållande av offentliga tjänster över gränser och mellan sektorer, samt Cyberresiliensakten (CRA) som är en förordning om cybersäkerhetskrav för produkter med digitala inslag.

Det som är extra intressant med Interoperable Europe Act är att den tydliggör vikten av öppna standarder och öppen källkod för att lyckas med gränsöverskridande samarbete.

Cyberresiliensakten (CRA) är även den intressant ur ett open source-perspektiv och diskuterades bl.a. eventet Open source Driving the digital Decade| Sweden i april. I en pressrelease 19 juli beskrivs hur arbetet fortskrider.

För mer information om vad som diskuterades under Sveriges ordförandeskap finns följande länk.

Offentligkod.se i en vägledning

Statens inköpscentral(Kammarkollegiet) har i juni uppdaterat Vägledningen för avrop från ramavtalen inom ramavtalsområdet Programvaror och tjänster med text om ”Programvara med öppen källkod” samt inkluderat URL:n till offentligkod.se, för att belysa ämnet ” Programvara med öppen källkod”. Det är inom detta ramavtalsområde som i huvudsak avrop av programvara med öppen källkod samt tillhörande tjänster görs. Se närmare punkt 3.3 Programvara med öppen källkod i ”Vägledningen för avrop från Programvaror och tjänster”. Vägledningen återfinns under Ramavtalssidorna för ramavtalsområdet Programvaror och tjänsterwww.avropa.se.

Badge Standard för Public code

Det är lättare att återanvända kod som följer vissa kriterier. Därför har Foundation for public code tagit fram en badge för de som vill visa att de siktar på att uppfylla Standard for Public Code. Läs mer.

Om Standard for Public code

Standard for public code stöder offentliga organisationer i att utveckla och underhålla programvara och policys tillsammans. Genom att bygga egna öppna källkodslösningar kan de främja samarbete och återanvändning inom den offentliga sektorn. En översättning till svenska initieras av Nätverket Open Source and Data (NOSAD) för att underlätta användningen av standarden.

OSOR Awards

The EU Public Sector Open Source Achievement Awards, arrangerad av Europeiska kommissionens Open Source Observatory (OSOR), syftar till att synliggöra framstående open source-initiativ och lösningar som utvecklats för offentliga tjänster i Europa.

Organisationer och team som framgångsrikt har implementerat open source-lösningar inom offentlig förvaltning eller främjat användningen av öppen källkod inom offentliga tjänster kan delta.

Ansökningar är öppna till den 21 september 2023. Vinnarna väljs i två kategorier:

  • EU Public Sector Open Source Achievement Award utses av juryn
  • OSOR Community Award röstas fram av allmänheten via Joinup-plattformen.

Vinnarna kommer att tillkännages i Bryssel den 21 november 2023 vid OSOR:s jubileumskonferens. Läs mer..

På gång i dataportalens communityforum

  • Dataverkstaden tagit fram en Sverigekarta som beskriver statusen i respektive region (läs län) med utgångspunkt från dataverkstadens mål. Utöver Sverigekartan finns kartlagt och sammanställt vilka regioner och kommuner i Sverige som publicerar öppna data. Givetvis finns denna datamängd publicerad som öppna data på den nationella dataportalen. Till tråd.
  • Bolagsverket har en betaversion ute av Verksamt.se och har där börjat att publicera etjänster. Till tråd.
  • Skatteverket publicerar en ny version av mina ärenden. Till tråd.

Kommande event

Höstens NOSAD-event kommer att dyka upp på https://nosad.se/workshops löpande under hösten. Men vi pushar också för dessa två:

Hållbar digitalisering 2023

Den 15 augusti anordnar Högskolan i Skövde en heldagskonferens på temat hållbar digitalisering. Denna heldag kommer att behandla frågor om lämplighet och laglighet vid användning av molntjänster och programvara som tjänst, samt autonomi och datasuveränitet. Till agenda och anmälan.

Dialog kring kompetensförsörjning och livslångt lärande

28 september sker en dialog kring kompetensförsörjning och livslångt lärande. Teman som planeras att belysas:

  • Standardisering av begrepp och definitioner inom utbildningsväsendet.
  • Olika perspektiv på hur vi bedömer och beskriver datakvalité.
  • Data för vägledning, inkl. hur organisationer och företag kan bidra med sin data/statistik in i datainfrastrukturen.

Till anmälan.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).