Rapportering från Open source - Driving the Digital Decade | Sweden

Uppdaterad 2023-05-15, ändringslogg.

Bild som visar på inbjudan till eventet Open Source Driving the European Digital Decade | Sweden.
Bild som visar på inbjudan till eventet Open Source Driving the European Digital Decade | Sweden Astor Nummelin

Sammanfattning | Med anledning av Sveriges EU-ordförandeskap arrangerades två internationella konferenser om Open Source i Internetstiftelsens lokaler. På måndagen hölls ett möte arrangerat av EU-kommissionens OSPO (Open Source Program Office). På tisdagen följde eventet Open source - Driving the European Digital Decade | Sweden som var en fortsättning på eventet som anordnades i Tjeckien under deras ordförandeskap. Nedan följer en kort sammanfattning av eventen. (Av Maria Dalhage)

EU-kommissionens OSPO-nätverksmöte samt OSPO++

På EU-kommissionens OSPO-nätverksmöte den 17 april diskuterades flera ämnen, inklusive behovet av en långsiktig strategisk översikt av öppen källkod i Europa, möjligheter till återanvändning av öppen källkodslösningar mellan medlemmarna i nätverket, och främjandet av samarbete mellan civila utvecklare och offentlig sektor. Under eftermiddagen hölls en fysisk workshop i Stockholm, arrangerad av OSPO++ tillsammans med Europeiska Kommissionens OSPO och RISE, med fokus på att främja nätverkande och samarbete mellan OSPOs inom offentlig sektor på europeisk nivå. Workshopen inkluderade en presentation om "Bluehats" och hur den franska offentliga sektorn framgångsrikt involverar medborgare i utvecklingen av öppen källkod. Under dagen deltog representanter från Frankrikes, Tjeckiens, Nederländernas, Finlands och Italiens OSPOs. NOSAD agerade värd och fungerade som OSPO i Sverige.

Open source Driving the European Digital Decade | Sweden

Den 18 april 2023 arrangerade OpenForum Europe, Svenska Internetstiftelsen, NOSAD (Network Open Source and Data), Open Source Sweden, Red Hat och Foundation for Public Code en heldagskonferens i Stockholm, Sverige. Konferensen sammanförde europeiska aktörer för att diskutera rollen för öppna teknologier i utformningen av vår gemensamma digitala framtid. Konferensen hade cirka 90 deltagare på plats och över 40 personer som följde evenemanget digitalt.

Under dagen delades diskussionerna upp i tre tematiska block: Cybersäkerhet, Community och Upphandling. Särskilt fokus lades på Cyber Resilience Act. Parallellt med utvecklingen inom offentlig sektor låg även strategier för att ytterligare stärka och växa öppen källkodsindustrin för att möta den ökande efterfrågan.

Konferensen inleddes med välkomstuttalanden från Internetstiftelsen följt av en keynote av Daniel Stenberg, grundare av cURL. Därefter följde panelsamtal om cybersäkerhet, open source communities och och möjligheter till samarbete inom offentlig upphandling.

Dagen avslutades med ett antal workshops i mindre grupper:

A. Inventering av pågående OSS-projekt och initiativ

B. Matchmaking för företag inom öppen källkod

C. Europeisk katalog för öppen källkod för den offentliga sektorn.

Flera deltagare sammanfattade eventet på LinkedIn. Här följer mitt inlägg om panelen Community

Ta del av tidigare nyhetsbrev och rapporteringar

För att ta del av tidigare nyhetsbrev och rapporteringar, gå in på https://nosad.se/news


Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).