Nyhetsbrev jan 2024

Uppdaterad 2024-01-28, ändringslogg.

Nosad.se visad i en mobil
Mycket nytt innehåll 2023.

Sammanfattning | Vad har hänt sen sist samt pågående arbete och event. Av Maria Dalhage.


God fortsättning

Årets första nyhetsbrev kompletteras med en årskrönika 2023 av rapporterade händelser och event. 2023 handlade mycket om att dela öppna data och öppen källkod. Kan 2024 bli året med ökad fokus på samarbete och samutveckling inom offentlig förvaltning, och tillsammans med privata aktörer?

Sverige klättrar i OECD ranking

Förra året avslutades med en nyhet att Sverige klättrar i OECD ranking från plats 31 av 32 till plats 9. Mätningen gäller för åren 2020-2021. Läs mer.

Kommande EU-utlysningar 2024

Under 2024 öppnas möjligheten att delta i EU-projektutlysningar för att utveckla och implementera dataområden. Målgrupperna inkluderar it-företag, universitet och branschaktörer inom områden som kulturarv, miljö och hälsa. Finansiering sker genom EU-programmet DIGITAL, där Digg fungerar som den nationella kontaktpunkten i Sverige, och utlysningarna öppnar för ansökningar under första kvartalet 2024. Utöver dataområden kommer det också finnas utlysningar som gäller europeisk infrastruktur för artificiell intelligens, cybersäkerhet, och digitala plånböcker. Läs mer.

Ny version av Standard for Public code

En ny version, 0.8, av Standard for Public Code finns publicerad. Den viktigaste uppdateringen i den är att den tydliggör att man får ha fler auktoritära språk än bara engelska, och vad som gäller om man har det.

Nytt från Roda-nätverket

Under våren 2023 skapades Roda-nätverket. Vid starten hade nätverket 5 st myndigheter som valt att använda e-arkivsystemet Roda. Vid slutet av 2023 var nätverket uppe i 11 st myndigheter.
De myndigheter som valt att använda Roda är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Karolinska Institutet
 • Luftfartsverket
 • Polisen
 • Region Skåne
 • SIS
 • Sjöfartsverket
 • Tillväxtverket
 • Tullverket
 • Varbergs kommun

För mer information och uppdateringar se: https://nosad.se/roda

Händer i Communityforum

Kommande Events

Ett kliv framåt tillsammans - kompetensförsörjning och livslångt lärande

När: 31 januari. Regeringsuppdraget Att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning presenterar resultat och insikter från två års arbete. Målet är att främja långsiktig kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt möjliggöra omställning på arbetsmarknaden genom digitala tjänster. Myndigheter som deltagit inkluderar Arbetsförmedlingen, Skolverket, MYH, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, SCB, Digg, och Vinnova. Till anmälan

FOSDEM

När: 3-4 februari. Open source eventet FOSDEM 2024 äger rum i Bryssel. Public Code and Digital Public Goods har ett devroom där. Läs mer.

Kom igång med Geodata

När: 7 mars. Webbinarium om att övergå från att publicera till att skapa öppna geodata. Fokus på varför, hur, och praktiska insikter för kommuner och myndigheter. Till anmälan.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).