Roda-nätverket för svenska myndigheter

Uppdaterad 2023-10-09, ändringslogg.

En bild på ett metaforiskt nätverkt
Bild av Omar Flores från Unsplash.

Välkommen till Roda-nätverket för svenska myndigheter!

Nätverket är till för svenska myndigheter som har infört Roda eller fattat beslut om att införa Roda som systemlösning för e-arkiv. Nätverket startade formellt i mars 2023 och det har hållits såväl fysiska som digitala träffar sedan starten. Det finns planer på att ses regelbundet, men formerna är ännu under diskussion. Deltar gör främst arkivarier och olika IT-kompetenser som vid behov delar upp sig för att diskutera egna kompetensspecifika frågor. Även andra roller är välkomna att delta. Deltagarna utgörs av såväl statliga, kommunala som regionala myndigheter.

Nedan finns utvald dokumentation från respektive myndighets arbete med införandet av Roda. Förhoppningen är att den kan vara till hjälp även för andra som tittar på Roda som systemlösning. Har du frågor om materialet? Kontakta respektive myndighet.

Arbetar du på en myndighet som har fattat beslut om att införa Roda och ni önskar gå med i nätverket? Skriv till KONTAKTPERSON.

Aktuella deltagare i nätverket

Delade dokument

Här kommer vi att lägga upp utvald dokumentation från varje myndighets arbete med införandet av Roda. Önskar du fler handlingar än de som finns här, kontakta den aktuella myndigheten.

LFV/SjöV Myndighet2 Myndighet3 Myndighet4
Förstudierapport Dokument Dokument Dokument
Marknadsundersökning 2019 Dokument Dokument Dokument
Marknadsundersökning 2022 Dokument Dokument Dokument
Dokument Dokument Dokument
Myndighet5 Myndighet6 Myndighet7 Myndighet8
Dokument Dokument Dokument Dokument
Dokument Dokument Dokument Dokument
Dokument Dokument Dokument Dokument
Dokument Dokument Dokument Dokument

Nästa träff

Nästa storträff (hybrid, för alla) sker den 24 oktober 2023. I nuläget är endast medlemmar i nätverket inbjudna.

Kontakt

Allmänna och specifika diskussionsfrågor om Roda som ställs till flera myndigheter, avhandlas bäst i särskild diskussionstrådSveriges dataportal.

För frågor som ni vill ställa till en särskild myndighet önskar vi att ni kontaktar den myndigheten direkt, t.ex. via myndighetens funktionsbrevlåda.

Bidra till sidan

Bidra till sidan genom att kontakta ansvarig för uppdatering av sidan. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).