Årskrönika 2023

Uppdaterad 2024-01-28, ändringslogg.

Alla workshops spelas in.
Bild av BoliviaInteligente från Unsplash.

Sammanfattning | Årskrönika 2023 sammanfattar några viktiga initiativ och händelser under året kopplat till Sveriges arbete med (öppna-) data, öppen källkod och öppna standarder. Av Maria Dalhage


För att beskriva NOSAD - Network Open Source and Data brukar vi använda orden delta, diskutera och dela. Det är genom dessa tre handlingar som vi tillsammans kan dela kunskap, erfarenheter och omvärldsbevaka.

Nätverket arrangerade 2023 följande event att delta på: eArkiv, Datavisualisering, Offentligkod, Förvaltningsmodeller av Open source, InnerSource, Open source Driving the European Decade, DevOps inom offentlig sektor och Wikidata. Inspelningar och presentationer nås på https://nosad.se/workshops.

Dataportalens Communityforum är navet för att diskutera öppna data, öppen källkod och öppna standarder. Myndigheter, kommuner, privat sektor, akademi och civilsamhället deltar i diskussioner om dataspecifikationer, öppen källkod och internationell omvärldsbevakning. En ny kategori, "Kompetensförsörjning och Livslångt lärande," introducerades 2023.

Flera organisationer delade rapporter, metodstöd och förstudier inom öppna data och öppen källkod. Några guldkorn 2023:

Nedan följer ett axplock av händelser som var viktiga för myndighetssveriges gemensamma arbete med att dela och återanvända varandras data, öppna källkod och öppna standarder.

Årskalender 2023

Januari

Februari

Mars

 • Sverige ansluter sig till International Open Data Charter (ODC) för ökad tillgänglighet och öppenhet i offentlig förvaltning. Digg får uppdraget att implementera ODC-stadgan och främja tillgången till öppna data, särskilt inom områden som offentliga inköp. Läs mer.

April

Juni

 • Evenemanget "OSPOs for Good" i New York utforskar samarbetsinriktad digital offentlig infrastruktur och globala partnerskap. Till rapporten.

 • Digg anordnar CIO-konferens som en del av Sveriges ordförandeskap i Ministerrådet. Till rapportering.

Juli

Augusti

 • Foundation for Public Code introducerar en badge för de som vill visa att de uppfyller Standard for Public Code. Läs mer.

 • Konferens vid. Högskolan i Skövde diskuterar hållbar digitalisering. Till inspelningar och presentationer.

September

Oktober

 • Mindtrek 2023 fokuserar på strategier och affärsmodeller för öppen källkod.Till sammanfattning.

 • Regeringen publicerar den svenska nationella färdplanen till EU-kommissionen.

 • Paris stad arrangerade Lutece Translation Hackathon där bl.a. Arbetsförmedlingen, Digg och civilsamhället deltog.

November

 • OSOR firar 15 år och håller en konferens om användning och stöd för öppen källkod inom Europas offentliga förvaltningar. Till sammanfattning.

 • EU-kommissionen och OSPO++ möts i Bryssel för att diskutera användningen av AI för att förstärka interoperabilitet inom öppen källkod. Till sammanfattning.

December

 • Nytt lagförslag om datadelning presenteras i "En reform för datadelning SOU 2023:96." En reform för datadelning SOU 2023:96(också refererad till som interoperabilietsutredningen).

 • Sverige klättrar i OECD-rankningen från plats 31 till 9.

Bidra till sidan Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag (Det kan vara en nyhet, ett event eller synpunkter på layout och innehåll), eller gå direkt till editeringssidan(för er med behörighet).