EU-kommissionens OSPO-nätverksmöte om AI

Uppdaterad 2023-11-23, ändringslogg.

Vinnare av pris för bästa lösning
Bild som visar Digital Europe Language Tools och Sachiko Muto som presenterade Rapporten Conference Highlights OSPOs for Good building & Designing Cooperative digital Infrastructure. Bild av Maria Dalhage

Sammanfattning | Sammanfattning från eventet 20 november 2023 | Maria Dalhage

Europeiska kommissionens Open Source Programme Office (EC OSPO) och det globala nätverket OSPO++, samordnade ett möte i Bryssel den 20 november 2023 för att utbyta kunskap och praktiska insikter om hur Artificiell Intelligens (AI) kan användas för att förstärka interoperabilitet inom öppen källkod. Från svenska myndigheter deltog Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen) och Josef Andersson (Digg).

Under mötet berättade Philippe Bareille från Paris stad om hur de arbetat med AI för att sänka språkbarriärer för att för fler ska kunna testa och använda deras öppen källkodslösning och plattform CiteLibre. Frankrike har en ambition att låta fler använda den lösning som de investerat i. För att minska språkliga barriärer valde de att översätta sin produkt på flera språk och använde ChatGPT för detta ändamål. Deltagare i denna transaktion hackathon granskade AI-översättningar på bl.a. finska, svenska, holländska och spanska. De viktigaste lärdomarna var följande:

  • ChatGPT översätter väl, men justeringar behöver ske ändå för att möta domänspecifika uttryck. Runt 40% av översättningarna korrigerades av de individer som deltog.
  • Många ändringar i översättningarna berodde inte på brister i översättningsverktyget, utan snarare på att den ursprungliga texten inte var konsekvent. Detta resulterade i att många av de redigerade översättningarna reflekterade en höjning av kvaliteten snarare än en felaktig prestation från översättningsverktyget.
  • Domänkunskap för att sätta domänvokabulär är en klar framgångsfaktor.
  • Att skapa en ordlista underlättar.
  • Att låta översättare från olika länder (språk) diskutera översättningar ökade förståelsen och var en viktig del av arbetet.
  • Plattformen Crowdin för att göra översättningar på fungerade väldigt väl.

Vidare presenterades ett smörgåsbord av Open source AI-projekt som nås under Digital Europe Language Tools såsom översättningsverktyg, verktyg för att skriva sammanfattningar, policydokument, speech2text och NLP-verktyg.

Diskussionen omfattade även finansieringsmöjligheter för öppen källkod från European Commission DG Connect samt resultat från OSPO++ Code swap.

FN var representerade för att diskutera samarbete med EU kring öppen källkod. Särskilt betonades samarbete för att att bygga upp digital skills och hållbarhetsaspekter. Rapporten Conference Highlights OSPOs for Good building & Designing Cooperative digital Infrastructure som summerar idéer och diskussioner från konferensen och ger perspektiv på hur OSPOs strategiskt kan främja innovation och bidra till hållbara utvecklingsmål. Länk till rapporten.

Detta möte skedde i anslutning till konferensen OSOR turns 15, ett event för att belysa vikten av öppen källkod och hur EU arbetat med öppen källkod de senaste 15 åren.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).