OSOR turns 15 years

Uppdaterad 2023-11-23, ändringslogg.

Vinnare av pris för bästa lösning
Bild på ceremoni för OSOR Awards. Bild av Maria Dalhage

Sammanfattning | Sammanfattning från eventet 21 november 2023 | Maria Dalhage

EU-kommissionens Open Source Observatory (OSOR) firade 15 år med en konferens i Bryssel som också streamades. (Till inspelat event.) Konferensen belyste hur Europas offentliga förvaltningar använder och stödjer öppen källkod för att främja digital transformation på ett öppet, transparent och interoperabelt sätt.

Diskussionerna berörde flera ämnen, inklusive policy och lagar för öppen källkod, digital suveränitet, kompetenscentra för öppen källkod (s.k. OSPOs), samarbete mellan städer och kommuner, offentlig-privat samverkan, samt de mål som öppen källkod bidrar till för att uppfylla Europas digitala agenda.

Det överenskomna förslaget till Interoperabilitetsförordningen, eller Interoperable Europe Act, framhölls som en milstolpe. Den betonar behovet av förbättrad interoperabilitet inom EU:s offentliga sektor genom att främja användningen av öppen källkod, öppna standarder och öppna data. Målet är att möjliggöra smidig offentlig service över gränserna, minska byråkratiska hinder och stödja teknologisk suveränitet.

Flera länder och organisationer underströk betydelsen av öppen källkod för transparens, demokrati och effektivare tjänster. Utmaningarna som framhävdes inkluderade områden som kunskapsgap, affärsmodeller och investeringsstrukturer. En återkommande fras var "förändring av mindset och kultur," där man lyfte fram behovet av att arbeta på liknande sätt som exempelvis Nederländerna, som tillämpar en "open unless"-princip.

Öppen källkod ansågs också vara en central resurs för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen antagna av FN:s medlemsländer. Dessa mål syftar till att hantera olika utmaningar och främja hållbar utveckling fram till år 2030.

Johan Linåker från RISE presenterade en studie för EU-kommissionen om Open Source Program Offices (OSPOs). Hur dessa kunskapscenter finns på olika nivåer, både nationellt, regionalt och lokalt, samt inom akademin och civilsamhället. Tillsammans bildar de ett samarbetsnätverk som stödjer varandra. Målet är att främja användningen av öppen källkod inom den offentliga sektorn för att öka samverkan, suveränitet och innovation.

Dagen avslutades med en ceremoni för OSOR Awards, modererad av Sachiko Muto (Open Foundation Europe) där de mest betydelsefulla öppna källkods-lösningarna och initiativen uppmärksammades. Av 92 bidrag nominerades och presenterades följande på eventet; Decidim, Demarches-simplifiees.fr, Geotrek, gvSIG Suite, OS2 - Public Collaboration & Open Source och publiccode.yml Standard. Dessa finns att läsa mer om här.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).