Nyhetsbrev april 2024

Uppdaterad 2024-04-29, ändringslogg.

Jumping rabbit
Bild från Unsplash.

Sammanfattning | Helsingborgs stad rekommenderar Municipio. Digg erbjuder stöd för att publicera värdefulla datamängder som öppen data. EU:s interoperabilitetsförordning har trätt i kraft. Internationell omvärldsbevakning rapporterar om erfarenhetsutbyte och samarbete kring digitala arbetsplatser med öppen programvara. Senaste diskussioner på Communityforum och kommande evenemang finns länkade i nyhetsbrevet. Av Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen).


Tre snabba frågor

Tre snabba frågor går till Dennis Camits (Helsingborg stad) som vill tipsa om den öppna programvaran Muncipio som de har utvecklat.

1. Vad är Municipio?

Dennis: Basen i Municipio bygger på WordPress, som är världens vanligaste CMS-verktyg. Med ett 40-tal plugins, flera färdiga teman och moduler för vanligt förekommande redaktörsbehov finns det mesta som kan behövas. Det är enkelt att välja bort eller lägga till efter dina behov.

Visst vore det bra om en organisation som behöver en ny webbplats kan dra nytta av den utveckling som andra redan har gjort, istället för att börja om från början? Med Municipio är det möjligt – helt utan licenskostnad. På så sätt kan vi göra mer till en mindre kostnad.

2. Vilka använder programvaran idag?

Dennis: Helsingborgs stad, Eslövs kommun, Hörbys kommun, Räddningstjänsten Skånenordväst m.fl.

3. Hur går man tillväga om man vill prova?

Dennis: Vi svarar gärna på frågor om Municipio eller visar en demo av lösningen.

Kontakta dennis.camitz@helsingborg.se.

Stöd för att publicera värdefulla datamängder

EU-kommissionen har pekat ut sex nyckelområden för datadelning inom EU. Datamängder inom geospatiala data, jordobservation, meteorologi, statistik, företagsinformation och rörlighet ska vara tillgängliga som öppna data senast den 9 februari 2025. För att underlätta har Digg tagit fram stöd för arbetet. Läs mer.

Ny interoperabilitetsförordning har trätt ikraft

Den 11 april 2024, trädde Interoperable Europe Act officiellt i kraft. Förordningen, en del av EU:s rättsordning, främjar samarbete mellan offentliga förvaltningar över medlemsländernas gränser. Syftet är att förbättra tillgången till digitala tjänster över hela EU, vilket förväntas spela en nyckelroll för att slutföra den digitala inre marknaden innan 2030. Denna förordning tydliggör vikten av öppna data, öppna standarder och öppen källkod. Läs mer.

Samtidigt undersöker den svenska utredningen En reform för datadelning, SOU 2023:96, befintlig styrning och föreslår effektiva sätt att utveckla datadelning. Fram till 3 maj är betänkandet ute på remiss.

Internationell omvärldsbevakning

I förra nyhetsbrevet rapporterade vi om att Franska regeringen vidtar åtgärder för att förhindra sårbarheter och stödja en hållbar förvaltning av kritiska öppna programvaror inom offentlig sektor. Detta görs bland annat genom det som går under namnet Bluehats prize. Den öppna programvara får ta del av prispengarna i april 2024 är Dnsmasq. Läs mer.

Sedan erfarenhetsutbytet mellan Frankrike och Sverige om en digital arbetsplats baserad på öppna programvaror (öppen källkod) har Tyska Zendis och Franska Dinum träffats för att fortsätta pågående samarbete.

Tjeckien har genomfört ett internationellt event kring öppen källkod. Ta del av inspelningen Czech Open source Policy forum 2024.

För fler internationella utblickar gå in på https://nosad.se/internationellt.

Händer i Communityforum

Kommande Events

Inspelningar av tidigare NOSAD-event återfinns under https://nosad.se/workshops.

Roda-nätverket

7 maj kl 12-13.

Försäkringskassan och Tullverket presenterar e-arkivlösningen RODA samt dess myndighetsnätverk som vuxit fram kring lösningen. Till anmälan.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).