Nyhetsbrev okt 2023

Uppdaterad 2023-10-11, ändringslogg.

Bild från Mindtrekeventet.
Bild från Mindtrek. Photo by Konsta Lattu.

Sammanfattning | Vad har hänt sen sist samt pågående arbete och event. Av Maria Dalhage.


The State of F/LOSS* @ SVT

SVT(Sveriges Television) delar en rapport om hur de arbetar med Open source. OSPO är en enhet inom SVT som arbetar med öppen källkod och främjar öppenhet inom företaget genom att skapa och stödja öppna källkodsprodukter. En viktig del av deras arbete är att bistå utvecklingsteam, dokumentera riktlinjer och processer, samt delta i diskussioner kring öppet innehåll. De sköter även administrativa uppgifter som hantering av SVT:s Github-organisation och upprätthållande av webbplatser.

SVT_State-of-FLOSS_FridaHjelm (Denna rapport ligger också på https://nosad/tips tillsammans med rapporter från andra organisationer.)

OSOR Awards

Europeiska kommissionens Open Source Observatory (OSOR) firar sitt 15-årsjubileum med ett evenemang i Bryssel den 21 november, vilket markerar en viktig milstolpe för deras arbete med öppen källkod. Inom ramen för detta evenemang kommer priser att delas ut, och fram till den 26 oktober har allmänheten möjlighet att rösta på 22 nominerade lösningar och initiativ i OSOR Community Awards 2023. För mer information och möjlighet att rösta, besök OSOR Community Award 2023 - Voting.

Mindtrek 2023

Den 2 oktober hölls det årliga open source-eventet i Tammerfors, Finland, där flera organisationer från både offentlig och privat sektor delade med sig av sina erfarenheter. Eventet, "Unlocking the Open Source Potential", fokuserade på strategier och affärsmodeller för öppen källkod. Fallstudier presenterades för att exemplifiera framgångsrika tillämpningar av öppen källkod. Diskussionerna kretsade även kring öppna källkodcommunities och ekosystem. Till sammanfattningen.

Lutece Translation Hackaton

Staden Paris anordnar Lutece Translation Hackathon med start den 16 oktober. Detta är ett sätt att dela sin öppna programvara CiteLibre till andra länder genom översättningar till flera europeiska språk. De kommer att använda AI för att underlätta översättningar och behöver er hjälp att validera eller justera förslagen. Målet är att översätta Lutece Core-projektet till så många språk som möjligt. Till anmälningsforumläret

Svensk nationell färdplan

Den 9 oktober publicerade regeringen den svenska nationella färdplanen till EU-kommissionen. Färdplanen innehåller en redovisning av hur Sverige arbetar för att bidra till att uppnå EU:s allmänna syften och digitala mål för det digitala decenniet. Färdplanen bygger på redan beslutade politiska strategier, åtgärder och insatser och utgår från historiska data och från Myndigheten för digital förvaltnings (Digg) redovisning av sitt uppdrag (Fi2023/02239).

På gång i Dataportalen Communityforum

Kommande event

Datavisualisering

14 november kl 12-13

Anders Elias delar hur öppen data, datavisualisering och generativ AI främjar samhällsutveckling och klimatanpassning. Genom open source-verktyg gör han komplex data begriplig och tillgänglig för alla. Det underlättar beslutsfattande och ökar medvetenheten om viktiga samhällsfrågor. Hans exempel visar hur öppen data kan omvandlas till användbara analyser, till nytta för samhället, med tillgänglighet för olika målgrupper tack vare generativ AI. Till anmälan.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).