Nyhetsbrev maj 2023

Uppdaterad 2023-05-15, ändringslogg.

Bild som visar på inbjudan till eventet Open Source Driving the European Digital Decade | Sweden.
Daniel Stenberg berättar om curl.

Sammanfattning | Vad har hänt sen sist samt pågående arbete och event | Maria Dalhage

På gång i Dataportalens communityforum

Ökad kommunikation under kategorin Kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL)

För någon månad sedan skapades en ny delkategori till DATA för att samla diskussioner som rör edtech och jobtech (kompetensförsörjning och livslångt lärande). Följande diskussionstrådar är ett urval av de som finns på communityforum.

Skatteverket initierar dialog med affärssystem för bättre datakvalitet

Skatteverket skriver: Nu har vi ett uppdrag på gång för att utforska hur vi tillsammans med företagens affärssystem kan uppnå bättre kvalitetssäkrad information i affärssystemen. Hur kan vi bidra till att det blir mer rätt utifrån olika perspektiv? Till inlägg.

Dataspecifikationer

Fler dialoger kring specifikationer:

Sammanfattningar tidigare event

Open Source Driving the European Digital Decade | Sweden

Med anledning av Sveriges EU-ordförandeskap arrangerades två internationella konferenser (17-18 april) om Open Source i Internetstiftelsens lokaler. På måndagen hölls ett möte arrangerat av EU-kommissionens OSPO (Open Source Program Office). På tisdagen följde eventet Open source - Driving the Digital Decade | Sweden . Till sammanfattning.

FOSS-north

Under Foss-north 23-14 april deltog bl.a. Johan Linåker (Rise), Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen/Jobtech Development) och Jan Ainali (Foundation for Public Code).

Om Standard for Public code

Standard for public code stöder offentliga organisationer i att utveckla och underhålla programvara och policys tillsammans. Genom att bygga egna öppna källkodslösningar kan de främja samarbete och återanvändning inom den offentliga sektorn. En översättning till svenska initieras av Nätverket Open Source and Data för att underlätta användningen av standarden.

Ny version av Standard for Public Code är nu ute, 0.6.0

Kommande event

23 maj, kl 12-13 | Inner source Hur kan InnerSource hjälpa din myndighet att öka samarbete och innovation? Claire Dillon från InnerSource Commons Foundation kommer att berätta hur offentliga myndigheter kan samarbeta med InnerSource. https://www.goto10.se/event/inner-source/

8 juni, kl 12-13 | Förvaltning av öppen källkod (Mer info samt länk kommer.)

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).