Nyhetsbrev nov 2023

Uppdaterad 2023-11-23, ändringslogg.

Fyra svenskar på plats i Bryssel
Josef Andersson, Johan Linåker, Åsa Jager, Maria Dalhage. Bild av Johan Linåker

Sammanfattning | Vad har hänt sen sist samt pågående arbete och event. Av Maria Dalhage.


En månad fylld med öppen källkod inom EU

I detta nyhetsbrev rapporteras det om olika evenemang och projekt kopplade till öppen källkod inom EU. En anledning är att Interoperabilitetsförordningen, (Interoperable Europe Act), har tagit ett steg närmare godkännande och implementering. Samtidigt har EU-kommissionens Open Source Observatory firat sitt 15-årsjubileum med bidrag och främjandeinsatser för öppen källkod från olika länder.

I dataportalens communityforum har det varit betydande aktivitet. Vi hoppas att du kommer att finna diskussionerna och tipsen relevanta för din verksamhet.

EU-kommissionens OSPO-nätverksmöte om AI

EU-kommissionens OSPO-nätverk anordnade tillsammans med det globala nätverket OSPO++ ett möte i Bryssel för att utbyta kunskap och praktiska insikter om hur Artificiell Intelligens (AI) kan användas för att förstärka interoperabilitet inom öppen källkod. Till sammanfattning.

OSOR turns 15

EU-kommissionens Open Source Observatory (OSOR) firade 15 år med en konferens. Konferensen belyste hur Europas offentliga förvaltningar använder, bidrar till, och stödjer öppen källkod som ett kraftfullt verktyg för att påskynda digital transformation på ett öppet, transparent och interoperabelt sätt. Dagen avslutades med en ceremoni för OSOR Awards, där öppna källkods-lösningar och initiativ i Europa uppmärksammades. Till sammanfattning.

Delta i FOSDEM 2024 Devroom för Public Code

Vill du dela dina erfarenheter kring offentlig kod och digitala offentliga varor? Anmäl dig till FOSDEM 2024 devroom för Public Code and Digital Public Goods!

Devroom som anordnas av Public Code kommer att äga rum lördagen den 3 februari 2024 i Bryssel.

Har du erfarenhet av samarbete med andra organisationer, smarta upphandlings- eller styrningsmodeller, eller ett imponerande projekt som förtjänar uppmärksamhet? Läs mer och skicka in ditt förslag senast 1 december 2023.

På gång i Dataportalen Communityforum

Nya och aktiva diskussioner sedan förra nyhetsbrevet.

Open Desk - statlig satsning på öppen källkod i tyskland

Jitsi outlook Plugin

Nya dataspecifikationer och vägledningar för lediga tomter matsvinn och snöröjning

API-användning: hämta alla dataset kopplade till en specifik organisation

Datastandard för offentliga toaletter

Dataverkstadens lägesrapport för november 2023

Samarbete kring Roda eArkiv

AI-modell för att teckentolka äldre handskrift

Offentlig konst specifikation

Svårigheter med att samarbeta över organisationsgränser

Succé för frontendklassens arbete med öppen källkod

Kommande event

e-arkiv

När 5 december kl 12-13.

Denna digitala workshop syftar till att ge stöd för att formulera krav och utvärdera eArkivlösningar, inklusive att etablera testbäddar.

Region Skåne delar sina förstudieunderlag och insikter, medan Sydarkivera delar sina erfarenheter, särskilt kring pågående införande av Archivmatica och utforskande av öppna programvaror i testbädd. Rodanätverket delar insikter om hur de organiserat sig för att ömsesidigt stötta kravställning, implementering och omvärldsbevakning. Till anmälan.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).