Nyhetsbrev juni 2023

Uppdaterad 2023-06-16, ändringslogg.

Bild som visar några spelkort från kortleken med namnet governance-game
Kort från spelet "Governance Game" av Foundation for Public Code

Sammanfattning | Vad har hänt sen sist samt pågående arbete och event | Maria Dalhage

På gång i Dataportalens communityforum

Umeå Climate Challenge

Umeå kommun har dragit igång en utmaning för öppna data och miljö. "Vi vill att man hjälper oss att visa att öppna data kan användas för att främja och stödja klimatåtgärder. Min förhoppning är att den leder till att vi får mer öppna data", skriver Maria Söderlind i Communityforum. Skicka in ett bidrag senast 27 augusti. Läs mer.

Arbetsmarknadsutbildningar som öppna data

Arbetsförmedlingen har nu tillgängliggjort arbetsmarknadsutbildningar som öppna data. Förra veckan publicerades utbildningarna också i Skolverkets SUSA-navet och kan nu hittas i utbildningsguiden.se. Detta är en del av det arbete som sker inom ramen för regeringsuppdraget att etablera en digital datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Läs mer.

Driftsstörningar

Dataportalen har varit oåtkomlig i ett antal dagar v25 och v26. Detta på grund av flytt till ny leverantör. Läs mer.

Dataspecifikationer

Diskussioner kring olika dataspecifikationer fortsätter och ny specifikation att samarbeta kring är Points of interests. Övriga specifikationer som diskuteras på Communityforum är parkeringar, snöröjning, offentlig konst, evenemang, grillplatser, badplatser, parkeringsplatser och matsvinn.

Rekommendationer vid anskaffning av globala molnlösningar

En ny forskningsartikel av Björn Lundell och medförfattare från Högskolan i Skövde presenterar rekommendationer för en lyckad anskaffning av globala molnlösningar, som exempelvis Microsoft 365, för svenska myndigheter. Studien visar att många myndigheter inte har lyckats identifiera och anskaffa alla relevanta licenser och avtalsvillkor för användningen av dessa lösningar, vilket hotar autonomi och datasuveränitet. För att undvika problem föreslås tre rekommendationer: analysera användningsvillkoren noggrant, kräva reviderade avtalsvillkor och säkerställa en långsiktig förvaltning som inkluderar patentlicenser för alla implementerade format. Läs mer.

Paris leder samarbete inom open source

Lutece är en öppen plattform som tillhandahålls av Paris-stad. Med över 400 färdiga open sourcemoduler kan andra kommuner och städer driva sina egna digitala tjänster och tillgodose invånarnas behov. Användarna har möjlighet att anpassa befintliga moduler eller skapa sina egna och dela med sig till communityt. Plattformen erbjuder gratis och modulära lösningar som kan anpassas efter behov. Paris sträcker ut handen och hoppas att svenska kommuner och vill prova och använda dessa moduler. NOSAD kommer att ha en workshop i höst kring Lutece. Läs mer.

Ny version av Standard for Public Code

Ny version 0.7.0 av Standard for Public Code, är släppt. I denna version finns ett krav på att det ska finnas dokumentation på hur kodgranskning av inkomna kodbidrag finansieras.

Om Standard for Public code

Standard for public code stöder offentliga organisationer i att utveckla och underhålla programvara och policys tillsammans. Genom att bygga egna öppna källkodslösningar kan de främja samarbete och återanvändning inom den offentliga sektorn. En översättning till svenska initieras av Nätverket Open Source and Data för att underlätta användningen av standarden.

Governance Game

Den 8 juni genomförde NOSAD ett event kring förvaltningsmodeller av Open Source. Under eventet presenterade vi Governance Game som ett effektivt och framförallt roligt verktyg för att skapa diskussioner och dialog kring förvaltning av öppen källkod. Genom detta verktyg får man stöd i frågeställningar som rör organisationsstrukturer, styrning, roller samt hur man säkerställer att den förvaltningsmodell man tar fram kan hantera exempelvis förändringar i budget, nya lagar, aktörer som kommer och faller bort. Länkar till spel:

Kommande event

OSPO:s for Good

"OSPOs for Good" är ett evenemang som äger rum vid Förenta nationernas högkvarter i New York den 21 juni. Det är en sammankomst organiserad av OpenForum Europe, OSPO++, the UN Office of the Secretary-General's Envoy on Technology, and the UN Office of Information and Communications Technology. Evenemanget fokuserar på att främja samarbete mellan regeringar, akademi och industri genom en ny samarbetsinfrastruktur. Målet är att skapa positiva samhällseffekter inom sociala, miljömässiga och humanitära områden genom att expandera på befintliga Open Source Programme Office (OSPO) modeller. NOSAD finns representerade via Maria Dalhage på Arbetsförmedlingens Jobtech som deltar i en paneldiskussion (remote) och Daniel Dersén från Internetstiftelsen.

Hållbar digitalisering 2023

Den 15 augusti anordnar Högskolan i Skövde en heldagskonferens på temat hållbar digitalisering. Denna heldag kommer att behandla frågor om lämplighet och laglighet vid användning av molntjänster och programvara som tjänst, samt autonomi och datasuveränitet. En panel diskuterar också aktuella utmaningar inom området. Konferensen samlar experter från akademin, industrin och myndigheter för att främja hållbar digitalisering och utforska lösningar på de utmaningar som uppstår. Till agenda och anmälan.

NOSAD-event under hösten

Datum och länkar till bokning kommer under sommaren att dyka upp på https://nosad.se/workshops. Där finns också tidigare inspelningar och presentationer.

Planerade ämnen under hösten är:

  1. Open sourcemoduler från Lutece
  2. DevOps workshop 2
  3. Offentligkod.se
  4. Arbetsförmedlingens Designsystem.

Ni som vill bidra till dessa event eller vill bidra med ytterligare event, hör av er!

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).