Nyhetsbrev mars 2024

Uppdaterad 2024-03-29, ändringslogg.

Jumping rabbit
Bild från Unsplash.

Sammanfattning | Per Persson är ny medlem i NOSADs kommitté. Sveriges dataportal har uppgraderats. Bidrag till NOSAD/tips denna månad inkluderar Sundsvalls kommuns upphandlingskrav för API:er, Jordbruksverkets checklista för öppen källkod och Arbetsförmedlingens beslutsmall för öppna data. Internationella nyheter handlar om initiativ och samarbeten inom området öppen programvara. Dessutom listas kommande event och intressanta diskussionstrådar i Dataportalens communityforum. Av Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen).


Tre snabba frågor

Tre snabba frågor går till till Per Persson (Sundsvalls kommun) som från och med april 2024 stärker NOSADs kommitté med kommunalt perspektiv.

image

1. Vem är du?

Jag är chefs-IT-arkitekt (konstnärlig ledare) och fabrikör för utvecklingsfabriken på Sundsvalls kommun. Dessutom är jag doktorand vid SCDI på Göteborgs universitet.

2. Vad vill du åstadkomma 2024?

Alla tillfällen där vi måste upphandla ett nytt, eller förlänga avtalet på ett befintligt, proprietärt system är en förlust (något budget och resurstillgång tyvärr tvingar oss till). Målet för -24 är att minimera detta och utveckla ny eller använda befintligt öppen källkod i stället. Och såklart vill jag att fler använder den kod vi själva exponerar som öppen källkod.

3. Varför är NOSAD ett viktigt nätverk?

NOSAD är viktigt - ett nätverk med hög kompetens och ett driv i att sprida användning av, och kunskap om, öppen källkod som inte finns någon annanstans.

Ny version av Sveriges dataportal

Den 27 mars släppte Digg en ny version av Sveriges dataportal. Den nya versionen har en tydligare struktur och mer innehåll för att främja samverkan och ge bättre stöd för datadelning. Bland annat hittar du stöd kring API-utveckling som API-profilen och API-Playbook. Under Stöd och verktyg når du både detta nätverk samt Offentligkod.se - Katalog över de öppna programvaror som Svenska myndigheter använder. Användare uppmanas att ge feedback för ytterligare förbättringar. Läs mer.

Metodstöd som delas under NOSAD/tips

Upphandlingskrav för APIer

Sundsvalls kommun har tagit fram krav vid upphandling för integrationer och APIer.

Kontrollfrågor för öppen källkod

Jordbruksverket delar en checklista för öppen källkod som används för att avgöra om en kodbas är lämplig att publicera som öppen källkod.

Beslutsmall för tillhandahållande av öppna data

Arbetsförmedlingen delar sin beslutsmall inklusive internt metodstöd för tillhandahållande av öppna data.

Standard for Public Code i communitydriven förvaltning

Standarden är utformad för att underlätta för offentliga organisationer att utveckla, förvalta och samarbeta kring öppen programvara och öppen källkod. Det har tidigare funnits tankar om att bedriva förvaltningen av denna standard i communityform. Nu har detta blivit realitet och därmed har också ett nytt repo skapats: https://github.com/standard-for-public-code/standard-for-public-code. Till blogginlägg

Händer i Communityforum

Internationella nyheter

  • Tjeckien kommer att lyfta fram sitt nationella Open Source Programme Office (OPSO) under Czech Open Source Policy Forum den 24 april. Evenemanget kommer även att fokusera på Cyber Resilience Act (CRA) och metoder för att driva hållbara open source-projekt. Till anmälan för digitalt deltagande
  • Franska regeringen lanserar BlueHats-priset. Syftet är att förhindra sårbarheter och stödja en hållbar förvaltning av kritiska öppna programvaror inom offentlig sektor. Läs mer.
  • EDIC, European Digital Infrastructure Consortium, syftar till att underlätta etableringen och genomförandet av multinationella projekt inom digital infrastruktur. Genom samarbete och resurspooling mellan medlemsländerna främjar EDIC digital innovation och stärker Europas teknologiska konkurrenskraft. De länder som är aktiva idag är Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Estland. Läs mer.
  • Tysklands regering har initierat OpenDesk-projektet för att ta fram en svit av öppna programvaror för offentliga förvaltningar i Europa. Genom att använda öppen källkod och främja digital suveränitet strävar projektet efter att minska beroendet av proprietär programvara och ge full kontroll över data. On-boarding av de första användarna planeras till april 2024 och en första version förväntas lanseras under hösten 2024. Läs mer.

För fler internationella utblickar gå in på https://nosad.se/internationellt.

Kommande Events

Inspelningar av tidigare NOSAD-event återfinns under https://nosad.se/workshops.

Open Source Digital Workplaces: Erfarenhetsutbyte mellan Frankrike och Sverige

Datum: Den 2 april kl 12-13:30.

NOSAD och Bron Innovation arrangerar en träff med Direction interministérielle du numérique (DINUM) och svenska myndigheter för att dela erfarenheter av öppna programvaror. Möt Finansdepartementet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sydarkivera, Havs- och vattenmyndigheten, eSAM, Sundsvalls Kommun Digg och naturligtvis DINUM. Ta del av pågående arbete med öppna programvaror inom offentlig sektor. Till anmälan.

Öppen programvara i en föränderlig värld

Datum: Den 16 april heldag.

Högskolan i Skövde bjuder in experter inom digitalisering till konferensen Öppen programvara i en föränderlig värld. Konferensen riktar sig till praktiker och beslutsfattare inom digitalisering och syftar till att ge deltagarna verktyg och värdefull kunskap för att navigera i framtidens digitala landskap. Till anmälan.

Nätverksträff för Riksdagens öppna data

Datum: Den 22 april kl 13-15.

Riksdagen bjuder in personer med erfarenhet av utveckling av öppna data för att samla in insikter och förbättra sin tjänst. Till anmälan.

Roda-nätverket

7 maj kl 12-13.

Försäkringskassan och Tullverket presenterar e-arkivlösningen RODA samt dess myndighetsnätverk som vuxit fram kring lösningen. Till anmälan.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).