Nyhetsbrev april 2023

Uppdaterad 2023-04-10, ändringslogg.

Bild som visar på inbjudan till eventet Open Source Driving the European Digital Decade | Sweden.
Bild som visar på inbjudan till eventet Open Source Driving the European Digital Decade | Sweden Astor Nummelin

Sammanfattning | Vad har hänt sen sist samt pågående arbete och event. (Av Maria Dalhage)

Sverige ansluter sig till International Open Data Charter

Den 30 mars beslutade regeringen att Sverige kan ansluta sig till Open Data Charter (ODC) för öppnare och lättillgänglig data från offentlig förvaltning samtidigt som individens rättigheter tillvaratas. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har fått i uppdrag att ansvara för genomförandet av ODC:s stadga och främja tillgången till öppna data för att öka insynen och delaktigheten i offentlig förvaltning, inklusive offentliga inköpsdata.

En ny kategori i Dataportalens Communityforum

En ny kategori, Kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL) har skapats för att samla insikter, behov och nyheter om data som rör arbetsmarknad och utbildning. Syftet är att informera om samt diskutera leveranserna i pågående regeringsuppdrag samt att diskutera data, format, specifikationer och annat som främjar området.

Nationella Dataverkstan lägesrapporterar

Via Dataportalens Communityforum.

Jitsi Outlook-plugin nu tillgänglig

Havs- och Vattenmyndigheten har i samverkan med Försäkringskassan och Digg, lagt upp en jitsi-plugin för outlook på Digg's GitHub: https://github.com/diggsweden/jitsi-outlook. Det finns förbättringsförslag och framtida tankar, men den är redan i användning "skarpt", står att läsa på Dataportalens Communityforum.

Offentligkod.se finns nu tillgängligt som ett API

Offentligkod.se är en katalog över öppna programvaror. Den har tillkommit i sann communityanda där offentliga organisationer samarbetar för att hjälpa varandra att välja det öppna programvarualternativet. Initiativet startade för drygt ett år sedan och förvaltas av NOSAD. Offentligkod finns nu i en ny tappning och också som ett API.
"Vi har velat utveckla en lösning som inte kräver en server, som kan uppdateras av många och som är näst intill kostnadsfri", säger Jonas Södergren som utvecklat Offentligkod.se. Senaste bidraget kommer från Alingsås kommun som berättar att de använder WeKan - en open source Kanban.

Möte mellan Open Source Programme Offices

Open Source Program Offices (OSPOs) blir alltmer aktuella, både inom den privata och offentliga sektorn. På ett nyligen genomfört möte i Göteborg, där olika OSPOS (i bred definition) träffades, diskuterade strategier för att avgöra vad som bör delas som öppen programvara och hur man kan utveckla och samarbeta på ett effektivt sätt. Deltagarna diskuterade också frågor kring immateriella rättigheter och incitament för att bidra till öppen programvara. Eventet arrangerades av Rise. Läs mer och kom i kontakt med nätverket.

Events

17 april. EUC OSPO & OSPO++ Networks In-Person “We Come Together Workshop”- Stockholm

OSPO++ anordnar tillsammans med Europeiska Kommissionens OSPO och RISE en fysisk workshop i Stockholm riktad till OSPOs inom offentlig sektor. Syftet är att främja nätverkande och samarbete mellan OSPOs på europeisk nivå. På programmet bland annat en presentation om så kallade Bluehats och hur fransk offentlig sektor haft framgång med att involvera medborgare i utvecklingen av öppen källkod. Eventet är till för er som representerar en offentlig organisation, som har (eller funderar på att inrätta) ett OSPO. Eventet hålls på engelska. (Begränsat antal platser). EUC OSPO & OSPO++ Networks In-Person “We Come Together Workshop”- Stockholm

18 april. Open Source Driving the European Digital Decade

Flera open source organisationer ligger bakom anordnandet av en heldagskonferens i Stockholm. Det är ett internationellt event där representanter från flera europeiska medlemsländer inklusive EU-kommissionen deltar. Eventet fokuserar på tre teman: cybersäkerhet, samhälle och upphandling. För fysiskt deltagande är det fullbokat men det kommer att gå att följa eventet digitalt.

23 April Foss-north Community days.

Let's translate Standard for Public Code to Swedish

NOSAD bjuder in för att kick-starta detta arbete. Eventet pågår mellan 12.00 - 16.00 i Göteborg.

24-25 april. foss-north årliga konferens

Eventet äger rum i Göteborg 24-25 april.

Ta del av tidigare nyhetsbrev och rapporteringar

För att ta del av tidigare nyhetsbrev och rapporteringar, gå in på https://nosad.se/news


Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).