Swedish OSPO-network workshop and meeting

Uppdaterad 2023-03-15, ändringslogg.

Träffen anordnades i RISE:s lokaler (lindholmen)
Träffen anordnades i RISE:s lokaler (lindholmen) | Photo by Olha Fedchenko on Unsplash

Sammanfattning | Sammanfattning från det första fysiska eventet i Göteborg. Sammanfattat av Johan Linåker (Rise).

Vad är ett OSPO?

Open Source Program Offices, eller OSPOs även kallat, är ett begrepp som kommer från teknikindustrin i USA. Det utgör i princip ett kompetenscentrum som stödjer den egna organisationen i att använda, utveckla och samverka kring öppen programvara utifrån uppsatta affärsmål. OSPOt möjliggör för en organisation att mogna och nyttja öppen programvara som ett verktyg för att skapa värde. På senare tid har detta begrepp tillika sätt att organisera sig börjat spilla över på offentlig sektor både internationellt och inom Sverige. Även om begreppet ”OSPO” inte alltid används rakt av finns ett växande intresse kring hur motsvarande stödfunktioner kan upprättas och hur användning, utveckling och samverkan kring öppen programvara kan främjas och möjliggöras.

Rapportering från den första fysiska nätverksträffen

Nyligen anordnades en första träff i ett nyetablerat informellt svenskt OSPO-nätverk för företag och myndigheter med, eller i processen att skapa ett OSPO eller motsvarande stödfunktion. Ca 25 personer från ca 18 organisationer deltog och kunskapsdelade på temat hur strategier och mål kan sättas upp för att avgöra vad som bör delas som öppen programvara (och inte), samt hur processer kan designas som möjliggör effektiv utveckling och samverkan kring öppen programvara. Upplägget bestod av presentationer och gruppdiskussioner där representanter från företag och myndigheter blandades vilket resulterade i intressanta diskussioner och goda synergier.

En intressant diskussion rörde vilket hänsyn som bör tas till immateriella rättigheter, både ur den offentliga och privata sektorns olika perspektiv. Företag är oroade över patent och differentiering av IP och behöver därför en process för att analysera bidragsförfrågningar därefter. Organisationer från den offentliga sektorn som representerades föredrog en öppen metod där allt helst skulle vara öppet och motsatsen motiveras. Känsliga frågor som konfidentiella och integritetsrelaterade aspekter lyftes dock fram som skäl för att hålla vissa delar stängda varför viss kontroll fortfarande kan behövas. Många ansåg dock att sådana problem borde kunna hanteras genom att abstrahera mellan möjliggörande och känslig information.

På liknande sätt skiljer sig incitamenten för att bidra en del mellan den offentliga och den privata sektorn. För företag bör bidrag motiveras av affärsmål. Den offentliga sektorn drivs (delvis) av transparens och motivationen att koden är offentligt finansierad. Time-to-market kan också vara en drivkraft (som för företag). Covid lyftes fram som ett exempel där lösningar behövde skapas och distribueras snabbt.

Delade presentationer

Nedan presentationer visades under träffen inför gruppdiskussionerna.

Contributions at Scale | Carl-Eric Mols

OSS-Contribution-Strategies-Swedish-OSPO-network-GBG.pdf | Johan Linåker

Fortsatt nätverkande med fysiska träffar

Mål och ambition för nätverket framåt är att fortsätta träffas för att kunskapsdela och praktiskt utbyta erfarenheter som kan driva respektive organisation framåt i sin mognad kring öppen programvara. Nätverket faciliteras av RISE men bygger på tydligt samägarskap och engagemang från nätverkets medlemmar. Presentationer och material som produceras genom nätverket kommer att publiceras öppet via Nosad.se.

Om du representerar en organisation (privat eller offentlig) som också har (eller funderar på att inrätta) ett OSPO eller motsvarande stödfunktion är ni välkomna att delta i nätverket. Vänligen kontakta johan.linaker@ri.se för mer information.


Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).