Projekt

Projektresultat

Resultat som delas från olika projekt. Bild av Octavian Dan från Unsplash.

Sammanfattning | Öppna dataprojekt samt öppna källkodsprojekt listas på denna sida. Det är nätverkets deltagare som tipsar och lägger upp projekten.


Öppna data

Nationell Skalning Öppna Data - NSÖD

OpenData Umeå

Standarder, format och specifikationer

Metadatastandarder från Tullverket

Bidra till sidan

Bidra till listan genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).