Metadataformat och öppna informationsstrukturer

General Information about Package (GIP)

Contributor: Tullverket, Magnus Wåhlberg. Kontakta Tullverket för mer info

General Information about Package är fjärde generationen av ett generellt öppet metadataformat anpassat för svenska myndigheters långsiktiga behov av återsökning och förvaltning av handlingar, dokument, databaser och så vidare. En svensk myndighet kan använda GIP-strukturen för att kunna förbättra möjligheterna att återsöka och förvalta sina handlingar, ärendeakter och register på ett systemoberoende sätt.

GIP följer den hierarkiska strukturen i DILCIS E-ARK som används för att leverera, lagra och distribuera (arkiv)paket. Ett E-ARK-paket har tre nivåer:

  1. Paketnivån. Kan exempelvis vara en ärendeakt, en databas eller en samling av publikationer.
  2. Representationsnivån. Kan exempelvis vara en handling, en utförd aktvitet eller en publikation.
  3. Filnivån. Varje fil som ingår i en representation.

Nedladdningsbara beskrivningar, schemas och exempel

Bidra till sidan

Bidra till listan genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).