Digital commons paper

Uppdaterad 2022-06-24, ändringslogg.

image

Sammanfattning | Introduktion till rapporten Towards a sovereign digital infrastructure of commons som tagits fram av Digital Commons Working Team – ett Europeiskt frivilligt samarbete med ett 20-tal medlemsländer för att för att främja och påskynda utvecklingen av digitala allmänningar (Digital Commons). Arbetet leddas av Frankrike under deras ordförandeskap i EU:s ministerråd. Deltagande i arbetsgruppen från Sveriges räkning är Maria Dalhage, DIGG.

Rapporten presenterades på Digital Assembly i Toulouse 21-22 juni 2022.


Introduktion till rapporten Towards a sovereign digital infrastructure of commons

I rapporten som tagits fram av Digital Commons Working Team som består av representanter från ett 20-tal medlemsländer (hädanefter kallad arbetsgruppen) benämns dessa för Digital Commons (Digitala allmänningar), d.v.s. de digitala resurser som alla har rätt att använda oavsett om det är allmänheten, privat- eller offentlig sektor som producerar och konsumerar dessa.

Exempel på digitala allmänningar är öppna data, öppen källkod och öppna standarder. För att nå en påtaglig effekt av öppna data och datadelning överhuvudtaget behöver även standarder och programkod vara öppen, dels för att säkerställa interoperabilitet – att systemen ska förstå varandras data –, dels för att säkerställa agil och snabbrörlig utveckling utan beroenden till leverantörer, men där istället kraften av samarbete och distribuerad utveckling samt återanvändning av de digitala allmänningarna främjas.

Trots en över 20-årig satsning på öppna data, öppen källkod och öppna standarder inom EU, konstaterar arbetsgruppen att utvecklingstakten för att tillhandahålla dessa digitala allmänningar är för långsam och fler initiativ behöver göras för att främja digitaliseringen inom Europa.

Ett antal ytterligare åtgärder behövs, däribland en kulturförflyttning samt en ökad medvetenhet för förståelsen av de öppna digitala allmänningarna och hur dessa samspelar. Bland annat behövs ett ökad medvetande gällande inlåsningseffekter vid upphandlingar och hur öppna digitala allmänningar motverkar dessa inlåsningar.

Vidare konstaterar arbetsgruppen att utan en kultur-förflyttning och förståelse för mervärdet av digitala allmänningar hotas allmänningarnas hållbarhet av bristande användning och bidrag, vilket i sin tur kan leda till stora säkerhetsbrister. Därmed blir begrepp som digital suveränitet och resilience viktiga för att beskriva hur Europa kan säkerställa att våra gemensamma investeringar är hållbara över tid oavsett ökade cybersäkerhetshot och politiskt läge.

I rapporten redovisas olika satsningar som genomförs på nationell och EU-nivå. Vidare föreslås ett antal förslag på hur EU och dess medlemsländer kan ta ytterligare steg i arbetet med digitala allmänningar i syfte att stärka Europas ekonomi, innovationskraft, säkerhet, motståndskraft och demokrati.

Genom denna gemensamma rapport vill arbetsgruppen sända en politisk signal genom att uppmärksamma de underutnyttjade möjligheter som digitala allmänningar erbjuder; uppmana offentliga aktörer, regeringar och europeiska institutioner att inkludera digitala allmänningar i sina strategier samt att börja med att ta några ytterligare steg i detta gemensamma arbete.

Rapporten

Bidra till sajten

Editeringssidan (för er med behörighet).

Läs vår policy (villkor) för att bidra till sidan.