NSÖD

Uppdaterad 2022-05-23, ändringslogg.

NSÖD står för Nationell Skalning Öppna Data
Mer kommunal och regional data via NSÖD. Bild av Markus Spiske från Unsplash.

Sammanfattning | Nationell skalning öppna data, förkortat NSÖD, var ett projekt för enhetlig publicering av kommunal och regional data. Stora delar, men inte allt, av projektets resultat har publicerats i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. NSÖDs alla leverabler och resultat finns samlat på DIGGs community.


I DiVA kan man bara publicera statiskt material för långsiktigt bevarande som pdf och csv. NSÖD skapade dock några leveranser som var interaktiva i form av Excel-dokument. Dessa publiceras här på NOSAD och vi har även en Powerpoint-presentation som inte publicerats på DiVA.

Guide för att registrera laddstationer (XLS)

Denna guide med frågor hjälper dig att gå igenom processen för att identifiera informationen och registrera den hos Energimyndigheten.

Förberedelser inför publicering av informationsmängd laddstationer

Register för laddstationer (XLS)

I NSÖD visade det sig att många inte hade ordning på information om sina laddstationer. Denna Excel-fil hjälper dig att ha ordning på detta. Du behöver skapa en excelfil för varje laddstation du ska registrera.

Laddstationer elfordon

Presentation för leverantörsreskontra (PPT)

Presentation för nyttoanalys av leverantörsreskontra som öppna data.

Innovationsveckan leverantörsreskontra

Publikt slutseminarie

Den 29 april 2022 hölls ett publikt slutseminarie för NSÖD. Här finns filmer och presentationer från det tillfället.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).