Inspelade NOSAD-event per organisation

Nedan finns länkar till alla inspelade NOSAD-event, sorterade på organisation. För att ta del av visade PowerPoints och andra publikationer kopplade till eventen gå in på presentationer i efterhand.

A

Addalot Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

Alingsås kommun Introduktion till öppen programvara | Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

Allmänhandling Offentlighetsprincipen

Arbetsförmedlingen Samverkan öppna data inom Offentlig verksamhet | eArkiv med öppen källkod | API-Profil och Playbook | Så jobbar offentlig sektor open source | Nationella datastrategin och EU:s dataområden | Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source

B

Bolagsverket API-Profil och Playbook

C

ChallengeGov Hackathons och innovationstävlingar

Civic Tech Sweden Utfrågning - Öppna datautredningen | [Remissvar öppnadatautredningen - arbetsmöte ej inspelat]

Closer Öppna data för ett hållbart godstransportsystem

D

Datastory Offentlighetsprincipen

Debricked Communityhälsa och säkerhet vid val av öppen källkod

DIGG (Myndigheten för Digitalisering) Samverkan öppna data inom Offentlig verksamhet | API-Profil och Playbook | API praktiken Jypiter notebook och Open API Swagger | Hackathons och innovationstävlingar | Så jobbar offentlig sektor open source | Nationella datastrategin och EU:s dataområden | Licensval vid open source

Digitalist Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source

E

eHälsomyndigheten Nationella datastrategin och EU:s dataområden

Entur (No)

eSAM Så jobbar offentlig sektor open source

Etalab (Fr) Öppen programvara i andra länder

EU-kommissionen Nationella datastrategin och EU:s dataområden

F

Foss-north- Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

Foundation for Public Code Policy för öppen programvara

Frontwalker Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source

Föreningen Grävande Journalister [Remissvar öppnadatautredningen - arbetsmöte ej inspelat]

Försäkringskassan Policy för öppen programvara

G

Göteborgs universitet (Litteraturbanken) Länkade data | API praktiken Jypiter notebook och Open API Swagger

Göteborgs stad Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

H

Handlingar.se Offentlighetsprincipen

Hagström Consulting Öppna standarder

Helsingborgs Stad Introduktion till öppen programvara

Högskolan i Skövde Öppna standarder | Policy för öppen programvara | Licensval vid open source

I

Innovation Pioneers Hackathons och innovationstävlingar

Internetstiftelsen Förvaltning öppna data

Italian Digital Transformation (It) Öppen programvara i andra länder

Iteam Svenska städers behov av digital infrastruktur

J

Jobtech Development (Arbetsförmedlingen) Samverkan öppna data inom Offentlig verksamhet

K

Keitaro Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source

L

Lantmäteriet API-Profil och Playbook | Utfrågning - Öppna datautredningen

Linköpings kommun Svenska städers behov av digital infrastruktur

Linux Foundation [Internetdagarna - inspelning kommer]

Litteraturbanken (Göteborgs universitet) Länkade data

Logistikdatalabbet Öppna data för ett hållbart godstransportsystem

Lunds universitet Communityhälsa och säkerhet vid val av öppen källkod | Svenska städers behov av digital infrastruktur | [Internetdagarna - inspelning kommer] | Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten | Introduktion till öppen programvara

M

Metasolutions Förvaltning öppna data | Offentlighetsprincipen

N

Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD) Offentlighetsprincipen | Förvaltning öppna data

Naturvårdverket API praktiken Jypiter notebook och Open API Swagger

O

ODIN Svenska städers behov av digital infrastruktur

OpenForum Europe [Internetdagarna - inspelning kommer]

OpenHack Hackathons och innovationstävlingar

Open Knowledge Sweden Offentlighetsprincipen | Utfrågning - Öppna datautredningen

Open Mobility Foundation Svenska städers behov av digital infrastruktur

OpenUK (Uk) [Internetdagarna - inspelning kommer]

OpenUP Offentlighetsprincipen

OS2 (Dk) Öppen programvara i andra länder

P

Pôle Emploi (Fr) [Internetdagarna - inspelning kommer]

Public Money Public Code Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

PRV Öppna licenser och immaterialrätt

Predictive Movment Öppna data för ett hållbart godstransportsystem

Promise Dialog kring efterfrågade datamängder

R

Redpill Linpro Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source

Regeringkansliet Nationella datastrategin och EU:s dataområden

Redbridge Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

Redhat Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

Riksdagens digitaliseringsnätverk Utfrågning - Öppna datautredningen

Rise Communityhälsa och säkerhet vid val av öppen källkod | Svenska städers behov av digital infrastruktur

S

Sambruk Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

SCB Policy för öppen programvara | Så jobbar offentlig sektor open source | Nationella datastrategin och EU:s dataområden

SMHI Länkade data

SNSA Nationella datastrategin och EU:s dataområden

Skatteverket Öppna standarder | Introduktion till öppen programvara

Stockholms stad Svenska städers behov av digital infrastruktur

Sundsvalls kommun Open by default inom offentlig verksamhet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Förvaltning öppna data

SVT Open by default inom offentlig verksamhet | [Internetdagarna - inspelning kommer]

Swedish Jobtech Dialog kring efterfrågade datamängder

Sydarkivera eArkiv med öppen källkod

T

Ted Stalte Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source

Trafiklab Samverkan öppna data inom Offentlig verksamhet

Tullverket eArkiv med öppen källkod

V

Vianova Svenska städers behov av digital infrastruktur

VTI Nationella datastrategin och EU:s dataområden

U

Upphandlingsmyndigheten Hackathons och innovationstävlingar

Volvo cars Licensval vid open source

W

Wesslau Söderqvist Advokater Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten | Licensval vid open source

Wikimedia Sverige Länkade data | [Remissvar öppnadatautredningen - arbetsmöte ej inspelat]

Bidra till våra event

Var med och skapa vår gemensamma mötesserie genom att bidra med inspiration, utmaningar och ämnen som du vill vara med och diskutera. Kontakta oss för medverkan.

Editeringssidan (för er med behörighet). Till editeringssidan