Open Source Driving the European Digital Decade | Czech Presidency

Uppdaterad 2022-09-18, ändringslogg.

Fin byggnad i Tjeckien
Brno city. Bild av Markus Spiske från Unsplash.

Sammanfattning | Den 16 september deltog Maria Dalhage (DIGG) på eventet Open Source Driving the European Digital Decade som anordnades under Tjeckiens ordförandeskap i Ministerrådet. Nedan är en sammanfattning av eventet och mina (Maria Dalhages) reflektioner.


Bakgrund

Open Source Driving the European Digital Decade | Czech Presidency ska ses som en fortsättning på de samtal och satsningar som Frankrike presenterade under sitt ordförandeskap, våren 2022. Frankrike, Sverige och Tjeckien delar på ordförandeskapsperioden under 18 månader och första halvåret 2023 är det Sveriges tur att ta över stafettpinnen. DIGG har medverkat i expertgruppen Digital Commons Working Team under Frankrikes ordförandeskap. Genom medverkan i Tjeckiens fortsätter DIGG att delta aktivt i uppbyggandet av den inre marknaden för data.

De senaste åren och särskilt 2022 har präglats av ett ökat fokus på samarbete kring EU:s gemensamma digitala resurser såsom öppna data, öppen källkod och öppna standarder

Kort sammanfattning

Veronica Gaffey (Director General, Directorate-General for Informatics, DG DIGIT, European Commission) berättade om EU-kommissiones arbete med att göra open source till norm både vid användning och utveckling. Tre leveranser från EU-kommissionen sticker ut som viktiga i EU:s framtida arbete:

  1. Kommissionen har en Open sourcestrategi 2020-2023
  2. Kommissionens bildande av ett Europeiskt OSPO-nätverk för att främja användning och delning av open source i Europa.
  3. Lanseringen av en open source förteckning för Kommissionens repon.

Henri Verdier (Ambassador for digital affairs at Gouvernement.fr) var tydlig med att säga att om vi ser våra digitala resurser som förutsättningar för digital suveränitet så behöver vi kunna erbjuda hållbara finansieringslösningar för dessa. Detta påstående ligger väl i linje med vad våra ministrar skrev under i Strassburgdeklarationen i mars 2022.

Tjeckien som var värd för eventet pratade om sina planer:

Ivan Bartoš (Minister for Digitisation of the Czech Republic) gav ett inspirerande tal kring hur open source kan skapa möjligheter att utveckla ett samhälle. Han poängterade communityarbete i sitt anförande och berättar hur han arbetar under devisen ”Think globaly act locally.”

Vidare berättade Ondřej Profant (Main Digitalisation Advisor for Deputy Prime Minister Ivan Bartoš, Government of Czech Republic) om Tjeckiens planer på att genomföra förändringar bl.a. inom upphandlingsområdet för att kunna accelerera open source-arbetet. Bl.a. inom cyber security. Ondřej berättade också hur de nu jobbar med att formalisera ett nationellt OSPO och om det första F2F mötet som ägde rum 15 september. (Från Sveriges del medverkade Maria Dalhage och Josef Andersson från DIGG på detta F2F-möte).

Karel Minařík (CTO, Česko.Digital) betonade viljan i att kunna bidra. Han sa att den positiva kraften i samarbete är en starkare drivkraft än den att bara undvika leverantörsberoenden och inlåsningseffekter. (Vilket i sig är nog goda skäl för att vilja använda open source).

Petra Dzurovcinova (CIO, City of Bratislava) höll med om detta och berättade att när de får externa pull request så blir de extra glada.

Mitt bidrag till paneldiskussionen

Jag resonerade kring begreppen så öppet som möjligt men så stängt som nödvändigt där jag exemplifierade Open By default genom att prata om DIGG:s policy för anskaffning och utveckling av öppen programvara som säger att myndigheten i första hand ska välja öppen källkod vid anskaffning och att allt myndigheten utvecklar ska delas under en öppen källkods-licens.

Jag pratade om vikten av transparens men framförallt vikten av dialog. I detta sammanhang presenterade jag dataportalens communityforum med 60 000 unika besökare och 2000 ämnen kring Sveriges data, API:er, källkod samt dialoger för samarbeten.

Vidare utvecklade jag ett resonemang kring digital suveränitet och exemplifierade med den satsning som gjorts kring gemensam IT-drift.

För er som missade eventet finner ni inspelningen här.

Reflektioner

Open source nämns som en viktig beståndsdel avseende digital suveränitet, interoperabilitet samt samarbete över sektorer, organisationer och landsgränser. Under konferensen nämndes Covidvaccin Certifikat som ett lyckat open sourceprojekt; Att Europas länder tillsammans kunde arbeta med befintliga byggstenar för att lösa ett behov under ett kort och pressat läge.

Kommissionens satsningar på öppen källkod är en tydlig signal på vart Europa är på väg. Skapande av ett Europeiskt nätverk för Open Source Project Offices (s.k. OSPOS) kommer att göra det lättare för oss att återanvända varandras lösningar.

Sverige har ett antal lyckade satsningar som andra är intresserade av såsom Arbetsförmedlingens Jobtechtechsatsning, Nätverket NOSAD och Dataportalens Community. Vidare är man nyfiken på eSAM och Sveriges myndighetsgemensamma arbete kring IT-drift samt satsningar på EIDAS och kommande eID-arbete.

Sverige ligger bra till utifrån transparens och brett engagemang. Däremot så Har vi brist på styrningar i jämförelse med andra länder: Flera länder däribland Italien, Frankrike och Estland har lagstadgat att myndigheter ska dela sin källkod och också välja öppen källkod som default-läge.

Frankrike har satsat på att tillgängliggöra offentliga API:er till industrin. Här borde vi kunna inspireras och göra mer.

Tjeckien har en stark NGO-rörelse och däremot bottom up-approach som nu kombineras med formella mandat då deras Piratparti sitter i regeringen.

Tyskland har tagit fram en sovereign workplace baserat på open source för offentlig sektor ett arbete som påminner mycket om det som eSAM gjort kring digitala samarbetsplattformar

Många *inspirerande och öppna initiativ pågår i Europa att ta del av. Eftersom det handlar om open source så vill jag verkligen betona ta del av, för det kommer vi att kunna.

Bidra till sidan

Bidra genom att kontakta NOSAD med ditt bidrag. Eller gå direkt till editeringssidan (för er med behörighet).